Genç İşi Kooperatif 10 Şubat 2015 tarihinde İzmir'de kurulmuş, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünce tescilli bir Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Eğitim Kooperatifidir. Genç İşi Kooperatif, genel kurul kararı gereğince ortaklarına kâr payı dağıtmayan bir sosyal kooperatiftir. İzmir Ticaret Odası 51. Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler Meslek Grubuna üyedir. Uluslararası Kooperatifler Birliği Gençlik Ağı tam üyesidir.
Image
Image

Berkin Şafak Şener


Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Birmingham’da Aston Üniversitesi’nde değişim öğrencisi olmuş, Johns Hopkins Üniversitesi SAIS’te Uluslararası Kalkınma alanında yüksek lisans yapmıştır. İstihdam alanında danışman olarak çalışmakta, Genç İşi Kooperatif Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmektedir.Yusuf Can Gökmen


Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Tartu Üniversitesi’nde öğrenim görmüştür. Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde doktora çalışmasını sürdürmektedir. Demokratikleşme, gençliğin siyasete ve toplumsal yaşama katılımı konularında çalışmaktadır.


Eda Kayadibinlioğlu


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümü mezunudur. Taiwan’da National Sun Yat Sen Üniversitesi’nde değişim öğrencisi olarak öğrenim görmüştür. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisansını sürdürmektedir. Genç işi Kooperatif denetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir.


Gülden Budak


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü mezunudur. Öğretmenliğin yanı sıra sivil toplum ve gönüllülük çalışmalarında aktif rol almaya devam etmektedir. Genç İşi Kooperatif denetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir.


Ezgi Ergenç


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunudur. Aynı bölümde yüksek lisans derecesini almıştır. Ankara’da özel bir danışmanlık şirketinde Sosyolog olarak görev yapmıştır. İzmir’de meslekî çalışmalarını ve Genç İşi Kooperatif denetim kurulu üyeliğini sürdürmektedir.Levent Kahraman


Trakya Üniversitesi Siyasal Bilimler ve Kamu Yönetimi mezunudur. Özel bir şirkette Satış ve İş Geliştirme Müdürü ve Başka Bir Okul Mümkün Derneği’nde Finans ve Kaynak Geliştirme Koordinatörü olarak gönüllü çalışmaktadır. Sivil toplum alanında finans ve kaynak geliştirme danışmanlığı ve eğitmenliği yapmaktadır.


Kadir Deniz


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Dünya Ekonomik Forumu Global Shaper Ankara merkezi kuruluşunda yer almıştır. An itibariyle eğitmen-danışman olarak profesyonel yaşamını sürdürmektedir.Mehmet Kuzu


Orta Doğu Teknik Üniversitesi İstatistik Bölümü mezunudur. Lozan Üniversitesi Aktüerya Bölümü’nde başladığı yüksek lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü’nde sürdürmektedir. Yerel yönetimlere sosyal politika alanında danışmanlık hizmetlerini sürdürmektedir.


Rüveyda Ünbay


Bilkent Üniversitesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü mezunudur. Ankara Üniversitesi Müze Eğitimi bölümünde ve Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi bölümünde öğrenim görmüş; sanat terapisi eğitimi almıştır. An itibariyle özel bir şirkette Sanat Danışmanı olarak çalışmaktadır.


Arda Özdöl


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü mezunudur. Dokuz Eylül Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nde yüksek lisans öğrenimini sürdürmektedir. Dayanışma ekonomisi çalışmalarına Genç İşi Kooperatif Yönetim Kurulu üyesi olarak devam etmektedir.


Nurdan Doğanay Özarslan


Gazi Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümü mezunudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sosyal Projeler ve STK Yürütümü yüksek lisansını tamamladı. Sivil toplum alanında proje geliştirme ve uygulama danışmanlığı yapmaktadır.

Metin Özarslan


Lisansını istanbul Üniversitesi Sosyal Antropoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. Sosyal projeler alanında (geliştirme/uygulama) uzmanlaşmıştır. Sosyal dayanışma ekonomisi bileşenleri ilgi alanlarıdır. Sosyal içerme ve adaletli büyüme alanlarına ilgi duyan bir fikir emekçisidir. Genç İşi Kooperatif Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürmektedir.

Mustafa Emre Gözleveli


Orta Doğu Teknik Üniversitesi Şehir Planlama Mezunudur. İTÜ Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümünde Yüksek Lisansına devam etmektedir. An itibariyle Sivil Toplum Örgütlerinin ve Sosyal Girişimlerin etki alanlarını genişletmek üzere odaklı tasarım çalışmalarına devam etmektedir.