çağrı

Biz yeni nesil kooperatifçiler olarak eşitlikçi, demokratik ve sürdürülebilir bir ekonomiye inanıyoruz. Neslimiz muazzam boyuttaki eşitsizlik, çevresel yıkım, yoksulluk ve artık bizlere hizmet etmeyen siyasi kurumlar ve mekanizmalar miras almış bulunuyor. Bizler, şahsi mülkiyete ve sermaye birikimine dayalı ekonomi için değil, ortaklaşa sahiplenilen bir dünya için çalışıyoruz.

Kooperatifçilik hareketinin toplumu değiştirebileceğine inanıyoruz. Kooperatifçilik, anlamlı ve hakkaniyetli çalışmayı mümkün kılar, ihmal edilmiş bireyleri ve toplulukları güçlendirir, halkımızın ve gezegenimizin müşterek refahını temin eder.

Kaybedilenleri topluma geri kazandırıyoruz. Bizler kooperatif modeli ile barınmadan beslenmeye, çalışma yaşamından kamusal alanlara dek yaşamımızı etkileyen tüm sahalara etki ediyoruz. 

Yeni nesil kooperatifçiler tüm dünyada demokratik, eşitlikçi, toplumsal ve çevresel duyarlılığa sahip bir kooperatifçiliği örgütlüyor. Genç İşi Kooperatif olarak biz Türkiye’de bu sorumluluk ile durmaksızın çalışıyoruz.

Patronsuz, eşitlikçi ve adilane bir biçimde üreterek etkin ve yaygın bir sosyal kooperatifçiliği Türkiye’de ilmek ilmek örüyoruz. Başka bir dünya mümkün diyen tüm sosyal dayanışma ekonomisi bileşenlerini bu yola davet ediyoruz.

Çünkü biliyoruz: Birlikten daima kuvvet doğar!

*Tüm üye kooperatiflerce kabul edilen Young European Cooperators Network Manifestosu temel alınmıştır.