World Café Tartışmaları

Sosyal ve sosyal olmayan kooperatif diye bir ayrım anlamlı mıdır? İstisnasız tüm kooperatifler sosyal bir görev taşımaktadır. Sosyal olmayan bir kooperatif düşünülemez. Sosyal kooperatifleri diğer kooperatif işletmeler arasında ayrıca kümeleme ihtiyacı tamamen araçsaldır. Sosyal-odaklı kooperatifler arasındaki hususi işbirliğinin yaratacağı verimin karma işbirliğinin yaratacağı verimden daha yüksek olacağı savı üzerinden hareket edilmiştir. Sizce Sosyal Kooperatif nedir? Bir kooperatifin sosyal olması için …