günce

irtibatı koparmayalım!

Şubat 2018 - Haziran 2018
ÖZ*

Genç İşi Kooperatif 2017 yılına ait Genel Kurulu 5 Mayıs 2018'de İzmir'de gerçekleştirildi. Kuruluştan bu yana sürdürülen çalışmaların meyvesinin alınmaya başlandığı 2017 ikinci yarısından bu yana yapılan çalışmaların, mali ve idari durumun istişare edildiği Genel Kurul'da Ezgi Ergenç, Gülden Budak, Berkin Şafak Şener Yönetim Kurulu üyeliğine, Levent Kahraman ve Kadir Deniz Denetim Kurulu üyeliklerine iki yıllığına seçilmişlerdir.

Haziran ayında Kooperatif'in kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi için çevrimiçi veri-belge yönetimi çalışmaları yürütülmüştür. Ayrıca, kooperatif olarak yer aldığımız işlerde ve sunduğumuz hizmetlerde kaliteyi temin etmek adına kalite standartlarımız belirlenmiş, bu bağlamda, içinde yer alacağımız çalışmalar sırasında, bağımsız değerlendiriciler tarafından, çalışma ekiplerimizin kalite uygunluk testine tâbi tutulması ve kalite süreçlerimizin takip edilmesi kararlaştırılmıştır.

*Bu günceyi hazırlayan Genç İşi Kooperatif gönüllüsü Anıl Koç'a şükranlarımızla.  

İŞBİRLİKLERİ -ETKİNLİKLER

Gençler için Sosyal Kooperatifçiliğe Giriş Eğitimi

24-25 Şubat 2018 tarihinde İzmir Seferihisar Belediyesi işbirliğiyle Seferihisar'da Gençler için Sosyal Kooperatifçiliğe Giriş eğitimi düzenledi. Türkiye'de bir ilk olma niteliği taşıyan eğitim modülünde grup dinamiği, kooperatif işletme modeline giriş, tutsak ikilemi oyunu ile işbirliği ve dayanışma, yerel değer zinciri haritalama ve kooperatif müdahale alanlarının belirlenmesi bileşenleri yer aldı. Eğitim, üniversite son sınıfta okuyan veya yeni mezun 25 gencin katılımıyla iki gün boyunca yaygın eğitim teknikleri kullanılarak düzenlendi. Eğitimde Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun Think.Coop adlı modülü Türkçe'ye çevirilerek ülkemizde ilk kez uygulandı.

Sosyal Kooperatifler Arama Konferansı

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü'nün 20-22 Mart 2018 tarihlerinde Ankara'da düzenlediği Sosyal Kooperatifler Arama Konferansı'na katılım gösterildi. Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Eğitim, Geliştirme ve Uygulama projesi kapsamında düzenlenen konferansta sosyal kooperatiflerin mevcut durumu ile mevzuata ilişkin görüş ve öneriler paylaşıldı.

Humana Nova Sosyal Kooperatifi ve Martinov Plast Sosyal Kooperatifi Ziyareti

13-16 Nisan tarihlerinde Sivil Düşün AB Programı'nın desteğiyle Hırvatistan Zagreb'e yerel sosyal kooperatif deneyimlerini incelemek amacıyla bir uluslararası ağ kurma faaliyetinde bulunmuştur. Çalışma ziyareti kapsamında Humana Nova Sosyal Kooperatifi ve Martinov Plast Sosyal Kooperatifi ziyaret edilmiştir. Bu ziyaret sayesinde halihazırda Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülmekte olan mevzuat yazım çalışmalarına Türkiye ile benzer sosyoekonomik düzeydeki Hırvatistan’dan çıkarımlar ışığında katkı sağlanmıştır. Ayrıca, Türkiye’de sosyal kooperatifçiliğin hizmet akslarının ve odaklandığı toplumsal ihtiyaç alanlarının çeşitlenmesi sağlanmıştır. Bu bağlamda 2018 ikinci yarısında İzmir yerelinde Humana Nova Sosyal Kooperatifi örneğine benzer uygulamalar planlanmıştır.

Sınır Tanımayan Kooperatifçiler

Genç İşi Kooperatif, “kooperatifler arası dayanışma” ilkesinden yola çıkarak dört farklı ülkenin öncü kooperatifçilerini 26-29 Nisan 2018’de The Hollings Center for International Dialogue işbirliğiyle İstanbul’da buluşturdu. Değişik sektörlerde örgütlenen, adil üreten ve bölüşen, “üretenlerinin yönettiği” kooperatiflerin öyküleri Sınır Tanımayan Kooperatifçiler web sayfasında derlendi ve yayınlandı.

Skolyoz Hastalığı Farkındalık Çalıştayı

Kooperatifler arası dayanışma ilkesiyle Genç İşi Kooperatif, Engelliler ile Engelli Çocuk Annelerine Destek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KAGÜK) ev sahipliğinde gerçekleşen ve Sivil Düşün AB Programı destekli, çeşitli Sivil Toplum Örgütlerinden, Kamu Kurumlarından, Üniversitelerden, katılımın olduğu Skolyoz Hastalığı Farkındalık Çalıştayı’na katılım ve destek sağlamıştır. Bu bağlamda KAGÜK ile çalıştayın hazırlık çalışmaları ve çıktıları birlikte değerlendirilmiş ve kooperatifler arası diyalog geliştirilmiştir.

S.S. Bosch Çalışanları Tüketim Kooperatifi ile Lübnan Çalışma Ziyareti

S.S. Bosch Çalışanları Tüketim Kooperatifi’ne verilen eğitim ve danışmanlık hizmeti kapsamında Sivil Düşün AB Programı desteği ile Türetimden Tüketime projesi kapsamında 7-10 Mayıs 2018 tarihlerinde Lübnan’a çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyareti kapsamında Lübnan’da faaliyet gösteren, Souk El Tayeb, Healthy Basket, Namlieh Kadın Kooperatifi, Fair Trade Lebanon ve Lübnan Devlet Çalışanları Kooperatifleri ziyaret edilmiştir. Üreticiden tüketiciye köprü niteliğindeki tüketim kooperatiflerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi için önemli girdiler sağlanmıştır. Lübnan gibi girift siyasi ve yönetsel bir iklime sahip olan ülkede başarılı sosyal kooperatif ve sivil toplum örgütleri ile tanışılması Türkiye’de yapılacak sosyal kooperatifçilik çalışmaları için deneyim kazandırmıştır.

takipte kal!

Mayıs 2017 - Şubat 2018
ÖZ*

Genç İşi Kooperatif Mayıs 2017-Şubat 2018 döneminde geçim kaynaklarından, üretim ve sosyal güvence olanaklarından yoksun gruplara yönelik yerel düzeyde kooperatifçilik ve dayanışmacı örgütlenme yöntemlerini yaygınlaştırarak sürdürülebilir istihdama ve geçim kaynaklarına erişimi sağlama doğrultusunda eğitim, araştırma ve danışmanlık faaliyetlerini artan bir ivmeyle sürdürmüştür. Bu bağlamda 2. Kooperatifler Fuarı’nda “Türkiye’de ve Dünya’da Sosyal Kooperatifçilik” panelinde konuşma yapılmış, The Hollings Center ile “Cooperators Without Borders: International Cooperation for Improving Social Cooperative Capacities” başlıklı ABD, Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan kooperatifler arası işbirlikli öğrenme uygulaması başlatılmış, Uluslararası Güney-Güney Kalkınma İşbirliği Fuarında “Genç istihdamına Yenilikçi Yaklaşımlar” başlıklı ILO oturumunda Genç işi Kooperatif olarak yer alınmış, “Gençlerin Dayanışmasıyla Paylaşan Kentler Oluşturmak” adlı proje ile gençlerin paylaşım, ekonomisiyle tanışmaları ve gönüllülük bilinciyle kent hayatına aktif katılımları sağlanmaya çalışılmıştır. Ayrıca Genç İşi Kooperatif ortakları, Kooperatifler Dayanışma Ağı projesi kapsamında Sivil Düşün AB Programı desteğiyle İzmir’de 17 kooperatif, 3 Kooperatif girişimi, 4 belediye ve Kooperatifçilik Genel Müdürü’nün katılımıyla Sosyal Kooperatifçilik Çalıştayı düzenlenmiş, Sivil Düşün AB Programının süregiden desteğiyle Doğu Avrupa’daki kooperatif birliklerine çalışma ziyaretini içeren uygulama başlatılmıştır. İlaveten Kalkınma Bakanlığı’nın yürüttüğü 11. Kalkınma Planı çalışmaları kapsamında Genç İşi Kooperatif “Girişimcilik, KOBİ’ler, Esnaf ve Sanatkârlar” Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarına katkı sunmuştur. İlaveten, Genç İşi Kooperatif büyük ölçekli tüketim kooperatiflerine kurumsal kapasite geliştirme ve yerel işveren derneklerine sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda eğitim ve danışmanlık hizmeti vermeyi sürdürmektedir.

*Bu günceyi hazırlayan Genç İşi Kooperatif gönüllüsü Anıl Koç'a şükranlarımızla.  

İŞBİRLİKLERİ -ETKİNLİKLER

1.1. Türkiye İkinci Kooperatifler Fuarı

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından 7-10 Aralık 2017 tarihinde Ankara’da düzenlenen 2. Kooperatifler Fuarı kapsamında “Türkiye’de ve Dünya’da Sosyal Kooperatifçilik” panelinde konuşma yapıldı; yurt içinden ve yurt dışından (CECOP ve Legacoop Sociali) gelen panelistler tarafından katılımcılara, sosyal kooperatifler ve uygulama örnekleri hakkında bilgi sunuldu. Bu panel ile birlikte Türkiye’de ilk defa bu ölçekte sosyal kooperatifçilik konusu ele alındı. Sosyal kooperatifçiliğin ülkemizde geliştirilmesi için atılması gereken adımlar konuşuldu. Ayrıca 2. Türkiye Kooperatifler Fuarı Açılış Töreni’nde Genç Girişimciliği ödülü Genç İşi Kooperatif’e verildi.

1.2. Uluslararası Çalışma Örgütü ve Birleşmiş Milletler Güney-Güney İşbirliği Ofisi

28 Kasım 2017 tarihinde Antalya’da düzenlenen Uluslararası Güney-Güney Kalkınma İşbirliği Fuarında “Genç istihdamına Yenilikçi Yaklaşımlar” başlıklı ILO oturumunda Genç işi Kooperatif başarılı vaka olarak tanıtıldı. Genç İşi Kooperatif, ILO’nun düzenlediği Becerilerin Geliştirilmesi ve Genç İstihdamı Çözümleri panelinde konuşmacı olarak yer aldı.

SÜREN UYGULAMALAR

Paylaşan Kentler Erasmus+ KA2 Stratejik Ortaklıklar Projesi

Gençlerin paylaşım ekonomisiyle tanışmaları ve gönüllülük bilinciyle kent hayatına aktif katılımlarını sağlayacak, Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen yeni bir proje kapsamında, Konak Belediyesi kardeş şehirleri; Bahadın (Yozgat), Bozkurt (Denizli) ve Hekimhan (Malatya) ile güç birliği yapılmıştır. Başka Bir Okul Mümkün Derneği, Genç İşi Kooperatif ve Zumbara Topluluğu'nun işbirliğiyle hazırlanan “Gençlerin Dayanışmasıyla Paylaşan Kentler Oluşturmak” adlı proje ile Konak Belediyesi öncülüğünde gençlerin paylaşım ekonomisiyle tanışmaları ve gönüllülük bilinciyle kent hayatına aktif katılımları sağlanacaktır. 

Sınır Tanımayan Kooperatifçiler

İstanbul’da bulunan The Hollings Center for International Dialogue ile “Cooperators Without Borders: International Cooperation for Improving Social Cooperative Capacities” başlıklı ABD, Türkiye, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan kooperatifçiler arası işbirlikli öğrenme uygulaması konusunda anlaşmaya varıldı. İstanbul’da 26-29 Nisan 2018 tarihinde düzenlenecek olan uluslararası çalıştayın hazırlıkları sürüyor.

Kooperatifler Dayanışma Ağı

Genç işi Kooperatif ortakları, Kooperatifler Dayanışma Ağı uygulaması kapsamında Sivil Düşün AB Programı desteğiyle 13-22 Ocak 2017 tarihleri arasında İtalya ve Belçika, 30 Ağustos–3 Eylül 2017 tarihleri arasında İspanya Madrid’de bulunan sosyal işletme/kooperatif birliklerine çalışma ziyaretinde bulundu. 11-12 Kasım 2017’de İzmir’de 17 kooperatif, 3 Kooperatif girişimi, 4 belediye ve Kooperatifçilik Genel Müdürü’nün katılımıyla Sosyal Kooperatifçilik Çalıştayı düzenlendi. Genç İşi Kooperatif tarafından yayınlanan Kavramsal Çerçeve tartışmaya açıldı. Sosyal Kooperatifler Dayanışma Ağı, aktif katılımcı olan ve Ağa temsilci tayin eden sosyal kooperatifler ile düzenli toplantılar yaparak kurumsallaşıyor. Sosyal Kooperatifler Birliği yolunda yapılan çalışmalarda kurumsal yapı, üyelere yönelik hizmetler, dayanışma düzeni ve ilkeler üzerinde istişareler sürüyor.  

Sosyal Kooperatifçilik Mevzuatı ve Savunuculuk

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü tarafından tanıtma, istişare ve mevzuat yazım çalışmaları süren Sosyal Kooperatifçilik konusunda Genç İşi Kooperatif savunuculuk çalışmalarını yakinen sürdürüyor. İlaveten, Kalkınma Bakanlığı’nın yürüttüğü 11. Kalkınma Planı çalışmaları kapsamında Genç İşi Kooperatif “Girişimcilik, KOBİ’ler, Esnaf ve Sanatkârlar” Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarına davet edilmiştir. Taslak Komisyon raporunda sosyal kooperatiflere yönelik gerekli katkılar sağlanmıştır. Sosyal kooperatiflerin tanınması, desteklenmesi ve özellikle kamu kaynaklarının sosyal dayanışma ekonomisi aktörlerine odaklanması savunulmuştur.

Sosyal Kooperatifçilik Eğitimleri

Kooperatifçiliğin bir iş modeli olarak kurgulanması ve kooperatifçilik hakkında güncel teknik bilgilerin paylaşılmasının yanı sıra; Kooperatifçilik nedir? Nasıl kurulur? Nasıl bir iş modelidir? Kooperatifin yerel değer zincirindeki odağı nasıl belirlenir? Başarılı bir kooperatif işleyişi (yönetim, finans) nasıl belirlenir? Kooperatifçiliği destekleyen araçlar nelerdir? Sorularına yanıt veren farklı hedef gruplara yönelik bir dizi eğitim serisi başlatılmıştır. İlki 23-24 Aralık 2017’de İzmir’de yerel yönetimlere verilmiştir. İkincisi 24-25 Şubat 2018‘de gençlere yönelik olarak Seferihisar’da Belediye eşgüdümüyle düzenlenecektir. Devam eden süreçte Mart ayında Antalya, Nisan ayında Bursa’da yerel kooperatifler ile işbirliği içinde eğitimler düzenlenecektir.  Şubat-Mayıs 2017
Şubat-Mayıs 2017 devresinde Genç İşi Kooperatif kurumsal işbirliklerini sürdürerek Sabancı Vakfı Toplumsal Gelişme Hibe Programına başvuran iki kooperatife proje partneri olmuştur. Mültecilere yönelik halk sağlığı uygulamalarını öngören projesiyle Sanitas Magisterium Eğitim Kooperatifi ve kadın kooperatiflerinin kapasite gelişimini öngören projesiyle Yeryüzü Kooperatifi başvurularını tamamlamışlardır. Genç İşi, Nisan ayında Erasmus+ Anahtar Eylem 2 Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar kapsamında “Innovative Trainings, Younger Cooperatives” başlıklı bir proje başvurusu yapmıştır. Projenin asli amacı Avrupa’daki genç kooperatifçi adaylarının ihtiyaç duydukları tüm bilgi ve yordamların üretilecek bir web portalı aracılığıyla sunulması ve gençlik kooperatiflerinin yaygınlaşmasıdır. Proje kapsamında T.C. Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Coopermondo Associazione per la Cooperazione Internazionale allo Sviluppo, Centre des Jeunes, des Dirigeants, des Acteurs de l'Économie Sociale, Confederazione Cooperative ve Cooperatives Europe ile işbirliği yapılmıştır. Güney Ege Kalkınma Ajansı, Kooperatifimizi ziyaret ederek sosyal kooperatif modeli üzerine bilgi almışlardır. Gençlerin istihdama katılımı konusunda kooperatif örgütlenmelerin Aydın’da yaygınlaşması için yapılabilecek işbirlikleri üzerine görüşülmüştür. Ayrıca, Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ile sürdürülen olumlu görüşmeler bağlamında 2017'nin güz aylarında yapılacak olan Ulusal Kooperatifçilik Zirvesine Genç İşi Kooperatif şifahen davet edilmiştir. AB Türkiye Delegasyonu desteğiyle sürdürülen ve Sivil Düşün AB Programı’nda yürütülen destek programı kapsamındaki ikinci çalışma Ziyareti 30 Ağustos 2017’de Madrid'e yapılacaktır. Takiben, 2017 güzünde İzmir’de Kooperatifçilik Zirvesi düzenlenecektir. Düşün Taşın II. Döneminde ‘Demokrasi, Sivil Toplum ve Kooperatifler’ temalı ilk toplantı 22 Mart tarihinde gerçekleşmiş olup devamında 22 Nisan’da ‘Kooperatifler ve Yerel Kalkınma’, 24 Mayıs tarihinde de ‘Kadın ve Kooperatifler’ konulu toplantılarını gerçekleştirmiştir. Düşün Taşın toplantılarının raporlaştırılması, I ve II. Dönem tartışmalarına ilişkin sonuç ve çözüm önerilerinin bir araya getirilmesi amacıyla devam toplantıları gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.
Ocak 2017
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’nun  yürüttüğü Sivil Düşün AB Programı tarafından desteklenen 'Networking for Cooperation of Cooperatives'  projemiz kapsamında kooperatif ortaklarımızdan Ezgi Ergenç ve Mehmet Kuzu 13-18 Ocak tarihleri arasında İspanya, İtalya ve Belçika'da faaliyet gösteren kooperatifleri ziyaret etti. Farklı ülkelerde faaliyet gösteren sosyal kooperatiflerin çalışma modelleri üzerine araştırma yapmak ve İzmir'de sosyal kooperatiflerin çoğalmasına yardımcı olarak  kooperatifler arasında dayanışma ağı oluşturup sosyal fayda sağlamak amacı taşıyan projenin ilk ayağında  Bologna' da ExAequo Coop, Librerie Coop, Cafe de la paix; Roma'da Confcooperative (İtalya Kooperatifler Konfederasyonu) ve üyesi kooperatiflerden  Explora  (Roma Çocuk Müzesi),  CoperMondo (Uluslararası Kooperatifler Kalkınma Derneği), Men at Work Social Cooperative ve LegaCoop Kooperatifler Konfederasyonu yöneticileri ile yapılan çalışma ziyaretleri sonrası elde edilen bilgi ve deneyimler ile ilerleyen aylarda İzmir'deki kooperatiflerin kapasite gelişimi için  'İzmir Kooperatifler Ağı Çalıştayı ' düzenlenecek. Ocak ayı sonunda 6 aydır yürütülen Genç İşi Düşün Taşın toplantılarının çıktılarının değerlendirilmesi ve 2017 stratejilerinin belirlenmesi amacıyla atölye çalışması düzenlendi. "Kent" temalı Düşün Taşın toplantılarının kapanışını yapmak üzere karar alıcılarla buluşma ayarlanması, devamında ise "Kooperatifler" temalı Düşün Taşın toplantılarına Ezgi Ergenç'in kolaylaştırıcılığında devam edilmesi kararlaştırıldı. Ankara Kalkınma Ajansı'nın düzenlediği "E-ticaret" eğitimine  e-ticaret hakkındaki süreçleri ve uygulamaları kooperatifçilikte hayata geçirmeye ve etkin bir şekilde kullanmaya yardımcı olması amacıyla kooperatif ortaklarımızdan Gülden Budak katıldı.
Genç İşi Kooperatif 'Networking for Cooperation of Cooperatives'Belçika, İspanya, İtalya
  • Placeholder
Aralık 2016
Şirince Türetim Derneği ve Genç İşi Kooperatif 25 Aralık'ta Şirince Kooperatifçilik Çalıştayı ' nda buluşuyor. Muhtarlık önünde gerçekleştirilecek çalıştayda kooperatifçilik hakkında teknik bilgiler ve kooperatif modelinin kurgulanması konuşulacak. 24 Aralık' ta Originn 'in ev sahipliğinde ' Kooperatifçilik Atölyesi ' nde buluşuyoruz. Kooperatifçiliğin tüm ayrıntıları ile ele alınacağı atölye çalışmasına katılım ve atölye içeriği ile ilgili tüm bilgilere ulaşmak için tıklayınız. 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü kapsamında İzmir’de "Kooperatifler Stratejik Eylem Planı" ile değişen mevzuatın etkilerini görmek, tarımsal kalkınma ve yapı kooperatiflerinin ötesinde bir iş modeli olarak “kooperatifçilik" konusunda yapılan çalışmaların değerlendirilmesine alan açmak amacıyla İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenecek olan Yeni Nesil Kooperatifçilik Paneli' nde Türkiye'de genç odaklı ilk Eğitim kooperatifi olarak kurulan Genç İşi Kooperatif de konuşulacak. Panele katılım için başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Genç İşi Düşün Taşın toplantılarının altıncısı 13 Aralık'ta "Kent ve Çocuk" teması ile gerçekleştirildi. Ortaklarımızdan Rüveyda Ünbay'ın sunumu ile Türkiye'de çocuk olmanın ve kentte çocuk yaşam alanlarının önemi üzerinde duruldu. Bu ay son kez “Kent" teması ile gerçekleştirilen Düşün Taşın toplantılarının çıktıları Ocak ayında yapılacak atölye çalışması ile yerel düzeyde politika üretimine katkı sunmak amacıyla derlenecek. 1990’dan bu yana dünya çocuklarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla çalışan Global Fund for Children ile uzun dönemli işbirliği görüşmelerinin ilki Washington D.C.’de gerçekleştirildi. İzmir’in kent çeperlerinde yaşayan dezavantajlı çocuklar için hizmet tedariği odaklı strateji geliştirilmesi kararlaştırıldı. Turkish Heritage Organization tarafından Washington D.C.'de düzenlenen mülteci krizi konulu panelde ortaklarımızdan Berkin Şafak Şener insani krizde kooperatiflerin rolü ve görevi konusunda sunum yaptı. Ortağımız, sunumunda Kalkınma Atölyesi Kooperatifi'nin Çukurova’da yürüttüğü alan çalışmasının ortaya koyduğu Suriyeli mevsimlik tarım işçilerinin gerçek yaşam öykülerine yer verdi. Avrupa Komisyonu İnsani Yardım Ofisi’nin fonladığı, Goal Global’ın koordine ettiği ve Kalkınma Atölyesi Kooperatifi’nin yürüttüğü Türkiye'nin Güneyindeki Suriyelilerin ve Göçmenlerin Korunma ve Sağlık Koşullarının İyileştirilmesi Projesi’nin sonuç raporu yayımlandı. "Bereketli Topraklar Zehir gibi Yaşamlar'' başlıklı rapor Suriyeli mevsimlik tarım işçilerinin yaşam ve çalışma koşullarına ışık tutuyor.
Şirince Türetim Derneği ve Genç İşi Kooperatif 25 Aralık'ta Şirince Kooperatifçilik Çalıştayı ' nda buluşuyor. Muhtarlık önünde gerçekleştirilecek çalıştayda kooperatifçilik hakkında teknik bilgiler ve kooperatif modelinin kurgulanması konuşulacak. 24 Aralık' ta Originn 'in ev sahipliğinde ' Kooperatifçilik Atölyesi ' nde buluşuyoruz. Kooperatifçiliğin tüm ayrıntıları ile ele alınacağı atölye çalışmasına katılım ve atölye içeriği ile ilgili tüm bilgilere ulaşmak için tıklayınız. 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü kapsamında İzmir’de "Kooperatifler Stratejik Eylem Planı" ile değişen mevzuatın etkilerini görmek, tarımsal kalkınma ve yapı kooperatiflerinin ötesinde bir iş modeli olarak “kooperatifçilik" konusunda yapılan çalışmaların değerlendirilmesine alan açmak amacıyla İzmir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından düzenlenecek olan Yeni Nesil Kooperatifçilik Paneli' nde Türkiye'de genç odaklı ilk Eğitim kooperatifi olarak kurulan Genç İşi Kooperatif de konuşulacak. Panele katılım için başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz. Genç İşi Düşün Taşın toplantılarının altıncısı 13 Aralık'ta "Kent ve Çocuk" teması ile gerçekleştirildi. Ortaklarımızdan Rüveyda Ünbay'ın sunumu ile Türkiye'de çocuk olmanın ve kentte çocuk yaşam alanlarının önemi üzerinde duruldu. Bu ay son kez “Kent" teması ile gerçekleştirilen Düşün Taşın toplantılarının çıktıları Ocak ayında yapılacak atölye çalışması ile yerel düzeyde politika üretimine katkı sunmak amacıyla derlenecek. 1990’dan bu yana dünya çocuklarının yaşam koşullarının iyileştirilmesi amacıyla çalışan Global Fund for Children ile uzun dönemli işbirliği görüşmelerinin ilki Washington D.C.’de gerçekleştirildi. İzmir’in kent çeperlerinde yaşayan dezavantajlı çocuklar için hizmet tedariği odaklı strateji geliştirilmesi kararlaştırıldı. Turkish Heritage Organization tarafından Washington D.C.'de düzenlenen mülteci krizi konulu panelde ortaklarımızdan Berkin Şafak Şener insani krizde kooperatiflerin rolü ve görevi konusunda sunum yaptı. Ortağımız, sunumunda Kalkınma Atölyesi Kooperatifi'nin Çukurova’da yürüttüğü alan çalışmasının ortaya koyduğu Suriyeli mevsimlik tarım işçilerinin gerçek yaşam öykülerine yer verdi. Avrupa Komisyonu İnsani Yardım Ofisi’nin fonladığı, Goal Global’ın koordine ettiği ve Kalkınma Atölyesi Kooperatifi’nin yürüttüğü Türkiye'nin Güneyindeki Suriyelilerin ve Göçmenlerin Korunma ve Sağlık Koşullarının İyileştirilmesi Projesi’nin sonuç raporu yayımlandı. "Bereketli Topraklar Zehir gibi Yaşamlar'' başlıklı rapor Suriyeli mevsimlik tarım işçilerinin yaşam ve çalışma koşullarına ışık tutuyor.
kasım 2016
Genç İşi Kooperatif, Proje Atölyesi ve Originn işbirliği ile düzenlenecek ' Proje Atölyesi '  kapsamında 8 hafta sürecek fikirden projeye uygulamalı proje dosyası hazırlama eğitimi 17 Kasım itibari ile başlıyor. Kapsamlı içeriği ile katılımcılara disiplinlerarası projelendirme süreçleri hakkında bilgi birikimi paylaşımı imkanı sağlanacak atölye çalışmalarını eğitmenlik deneyimi olan ortaklarımız yürütecek. Sivil Düşün AB Programı 7. Danışma Kurulu Toplantısı #KaynakNerede temasıyla 14-15 Kasım 2016 tarihinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği Vişnelik Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Programın ikinci gününde Genç İşi Kooperatif olarak 'Yeni Nesil Kooperatifçilik' konulu bir atölye çalışmasına katıldık. Atölye çalışması sırasında yaptığımız sunuma buradan ulaşabilirsiniz. Genç İşi Düşün Taşın toplantısı bu ay Başka Bir Okul Mümkün İzmir Eğitim Kooperatifi ortağı Levent Kahraman'ın katılımıyla '' Kent ve Eğitim '' teması ile 16 Kasım tarihinde beşinci kez gerçekleştirilecek. Dünya Bankası' nın 2017-2020 Türkiye Strateji Belgesi için yayınlanan istişare çağrısına katılarak özellikle kooperatifçiliğin geliştirilmesi ile ilgili önerilerimizi Dünya Bankası Ankara ofisine ilettik.

30 Kasım’ da Turkish Heritage Organization tarafından New York Üniversitesi Washington, D.C. kampüsünde düzenlenecek olan “ ON THE BORDER: Syrian Refugees in Turkey ” başlıklı seminere Genç İşi’ni ve mültecilere yönelik kooperatif çalışmalarını anlatmak için konuşmacı olarak katılacağız.

ekim 2016
Genç İşi Kooperatif TRT Radyo 1'de '' Öğrenci İşleri '' programına canlı yayın konuğu oldu. Genç İşi 'nin kuruluşu, projeleri ve Türkiye' de kooperatifçilik üzerine keyifli bir sohbet gerçekleştirildi. Genç İşi Kooperatif' in proje yazma danışmanlığı hizmeti verdiği genç girişimci Rüveyda Ünbay kooperatif ortağımız olarak çocuk çalışmaları alanında katkı sunmaya devam etmekte. Kooperatif ortaklarımızdan Mehmet Kuzu ve Rüveyda Ünbay İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kooperatifler Strateji Geliştirme Toplantısı' na katıldı.
eylül 2016
Genc İsi Kooperatif'in ortak olduğu, İzmir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu koordinatörlüğünde yürütülen İzmir’in Gençlik ve İstihdam temalı ilk Yapılandırılmış Diyalog projesi ''İŞte GENÇ'' kapsamında hazırlanan '' Sürdürülebilir Genç İstihdamı Politika Metni " yayınlandı. Uluslar Arası Çalışma Örgütü' nün hazırlamış olduğu bültende Dünya'dan yenilikçi Kooperatif örneklerinin yer bulacağı yazı serisinin bu ayki ilk konuğu Genç İşi! Genç İşi Düşün Taşın toplantısı eylül ayı sonunda ILO Kooperatifler Birimi Başkanı Simel Eşim' in katılımıyla 'Kent ve Kooperatifler' teması ile dördüncü kez gerçekleştirilecek. Sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde önemli bir araç olan kooperatiflerin önemi ele alınacak. Uzun süredir sivil toplum ve gönüllülük çalışmalarında yer alan gönüllümüz Gülden Budak Genç İşi ortağı oldu. Gönüllerimiz ay boyunca Avusturalya Büyükelçiliği, Gençlik Köprüsü ve Avrupa Birliği Bakanlığı Türkiye Ulusal Ajansı kurumlarına başvuru yapmak üzere üç farklı proje dosyası hazırlamak için Proje Atölyeleri ' inde buluşuyor.
Genç İşi gönüllüleri Alsancak'ta buluştu.
Ağustos 2016
Genç İşi Kooperatif yerel düzeyde politika üretimine zemin hazırlamak amacıyla Haziran ayında düzenlemeye başladığı Genç İşi Düşün Taşın Toplantısını bu ay Karaburun'da düzenliyor. "Kent ve katılım" temalı Düşün Taşın sunumunun da yapılacağı toplantıda Kooperatif'in stratejik planı, örgütlenme şeması, fikir üretim süreci ve paydaşlarla etkileşim düzeni ele alınacak. Mülteci çocukların sosyal uyumu ve beslenme koşullarının desteklenmesi konulu projenin uluslararası mali destek başvuruları sürdürülüyor. Bu bağlamda uzun soluklu toplumsal bir olgu haline gelen mülteciler ile ilgili çalışma grubunu sürekli etkin kılma amacındaki Kooperatif 2016'nın son çeyreğinden itibaren yeni projeler üzerinde de çalışmayı planlıyor. Genç İşi Kooperatif çevrimiçi altyapısı tamamen yenilendi. Ağustos ayı itibariyle Kooperatif içi kurumsal iletişim sistemli ve güvenli hale getirildi. Bu kapsamda websitemiz de daha yalın ve işlevsel yeni bir arayüze kavuştu.
Genç İşi Düşün Taşın bu ay Karaburun'da toplanıyor. Konu: Kent ve Katılım