HALKA Kooperatifi

HALKA Projesi ile kadınlar, temizlik sektöründe ortaklaşa çözümler sunmak için sosyal kooperatifçilik ilkeleri ile bir araya geliyor. Genç İşi Kooperatif, atölyeler, eğitim faaliyetleri ve danışmanlık desteği ile HALKA Kooperatifinin yönetsel, mali ve hukuki sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışıyor.
Aralık 2019 - Aralık 2020

Image

HALKA Projesi, Avrupa Birliği’nin finansal desteği ve Dünya Bankası’nın idaresinde, Impact Hub İstanbul’un uygulayıcılığında, Genç İşi Kooperatif işbirliğinde kadınların iş hayatına katılımının teşvik edildiği program kapsamında İzmir’de yürütülmektedir.

HALKA kadınların liderlikleri için kutlandığı ve değişim yaratmak için güçlendirildiği bir dünyaya inanır. Odak noktamız kadınların sosyal bir kooperatifin nasıl kurulacağı ve gelir getirici işleri nasıl sürdürebilecekleri konusunda onları desteklemek ve güçlendirmektir. HALKA, İzmir’de temizlik sektöründe özelleşmiş bir sosyal kooperatif projesidir. Proje kapsamındaki faaliyetler kadın hakları savunuculuğu, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve ayrımcılık ile mücadele, kadınların kapasitelerini ve liderlik becerilerini geliştirmek ve hayatlarını etkileyen kararlara katılımları için seslerini yükseltmeleri de dahil olmak üzere ekonomik güçlenmeyi teşvik etmek için sosyal kooperatifçilik ilkeleriyle yaratılmıştır. Proje yararlanıcı grubu, İzmir'de ikamet eden 18-45 yaşları arasındaki Türkiyeli ve Geçici Koruma altındaki Suriyeli kadınlardır. Projemiz hedeflediğimiz yararlanıcıları seçme, çevrimiçi eğitim, sosyal kooperatifin kuruluş işlemleri, sektöre yönelik araştırmalar ve ihtiyaç analizi çalışmaları aşamasındadır.


Image
İzmir’de yaşayan Türkiyeli ve Suriyeli kadınların gelir üretimi ve kendine güven açısından eşit şekilde yararlanabilecekleri uygulanabilir ve sürdürülebilir bir iş modeli oluşturmak.
Image

İzmir'deki Türkiyeli ve Suriyeli kadınlar için sürdürülebilir geçim kaynakları sağlamak amacıyla aynı modelde hedef kitlenin kapasite geliştirme ve toplum tabanlı koruma ihtiyaçlarını ele almak.

Image

İzmir'de ikamet eden Türkiyeli ve Suriyeliler arasında ekonomik faaliyetin yanı sıra işbirliği mekanizmaları oluşturmak ve sosyal uyumu eşitlik ilkesi ile yaratmak.

Proje hakkında detaylı bilgilere web sitemizden (www.halkakoop.com) ve sosyal medya hesaplarımızdan erişebilir, öneri, yönlendirme ve geri bildirimlerinizle HALKA’nın etkisinin ve toplumsal faydasının büyümesine katkı sağlayabilirsiniz. HALKA projesine online başvurabilir veya bu oluşumun parçası olabilecek kişilere yaygınlaştırabilirsiniz.

HALKA'ya katıl.

Sosyal kooperatif ile güçlen.
Katılmak için başvur!
HALKA'yı destekle!