nasıl yaparız?

Patronsuz  Kooperatif patronsuzdur, yatay ilişkiye dayalıdır. Tercih hakkı ve gönüllülük esastır.

Eşit işe eşit ücret  Kooperatifte çalışan ortak ve gönüllülerin her biri harcadıkları emek karşılığında aynı birim ücreti kazanırlar.

Adil paylaşım – Kooperatif, kazancın yüzde 20'sini idari giderler için alır artakalanı emek verenler arasında çalıştıkları zamana göre paylaştırır. 

Yetkin kadro  Kooperatif, alanında uzman kişileri istihdam eder. Her ortak eğitimi ve deneyimiyle uyumlu işlerde görev alır.

Kolektif ve katılımcı – Çalışmamız ve çıktılarımız bireysel değil kolektiftir. Çalışmalarımızı daima çözüm ortaklarımız ile birlikte yürütürüz.

Birlikte öğrenerek  Kooperatif reçete sunmaz. Aslolan çözümü birlikte bulmaktır. Hatalarımızdan öğrenip daha iyisi için çalışırız.


etik kurallar ve çalışma ilkeleri yönetmeliği

Etik, en basit anlamıyla insan ilişkilerinde genel geçerliliğe sahip ve evrensel olarak kabul görmüş değer yargılarını inceler. İş etiği ise iş dünyasındaki davranışlara rehberlik etmek üzere geliştirilen ilkeler bütününü kapsar.

Genç İşi Kooperatif’in temel değerleri ve ilkeleri, iş etiği kurallarımıza rehberlik eder; tüm iş ilişkilerimize ve işlemlerimize temel teşkil eden beklentilerimizi, standartlarımızı ve etik uygulamalarımızı oluşturur.

Genç İşi Kooperatif Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri Yönetmeliği taslağı 2020 yılının ikinci yarısında  hazırlanmış, tüm ortak ve gönüllülerin katılımıyla üç genel istişare toplantısı düzenlenmiş, nihai hale gelen Yönetmelik tüm ortak ve gönüllülerce imzalanmış, Genel Kurul'da oybirliği ile kooperatif ana sözleşmesinin ilgili maddelerine eklenmiştir.

Yönetmeliğe göz atın!