ne yaparız?

İşsizlik, eşitsizlik, ekonomik darboğaz, yoksulluk ve dışlanma gibi sorunlar, geleneksel işletmelere alternatif örgütlenme modellerini gerekli kılıyor. Sosyal dayanışma ekonomisi işte bu sıradışı modellerden biri.

Sosyal dayanışma ekonomisi, dayanışmayı kamçılayan, sosyal ve ekonomik amaçlar güden, mal, hizmet ve bilgi üreten kooperatif, dernek, vakıf ve sosyal işletmelerden oluşur. Genç İşi Kooperatif yalnızca sosyal dayanışma ekonomisi bileşenleriyle çalışır.


Eşitlikçi, demokratik ve sürdürülebilir bir ekonomiyi kooperatifçilik yoluyla inşa eden Genç İşi Kooperatif programı üç ana bileşenden oluşur:

Image

Amaç 1. Sosyal dayanışma ekonomisi bileşenlerinin ve özellikle kooperatiflerin kapasitesini geliştirmek

Faaliyet 1. Kooperatifleşmek veya kooperatiflerini geliştirmek isteyen inisiyatifler için kapasite geliştirme

Image

Amaç 2. Kooperatifçilik konusunda bilgi ve farkındalık kazandırmak

Faaliyet 2. Saha araştırmaları ve Kooperatif Destek Noktası - KoopDestek

Faaliyet 3. İletişim ve yaygınlaştırma

Image
Amaç 3. Faaliyetlerin icrası yoluyla ortaklarımızın insan onuruna yaraşır iş ve geçim kaynaklarına erişimini artırmak
Ben de hizmet almak istiyorum!

bugüne dek neler yaptık?

Övünmek gibi olmasın, Türkiye'nin dört bir yanında başarılı işlere imza attık.

Göz atın!