ne yaparız?

İşsizlik, eşitsizlik, ekonomik darboğaz, yoksulluk ve dışlanma gibi sorunlar, geleneksel işletmelere alternatif örgütlenme modellerini gerekli kılıyor. Sosyal dayanışma ekonomisi işte bu sıradışı modellerden biri.

Sosyal dayanışma ekonomisi, dayanışmayı kamçılayan, sosyal ve ekonomik amaçlar güden, mal, hizmet ve bilgi üreten kooperatif, dernek, vakıf ve sosyal işletmelerden oluşur. Genç İşi Kooperatif yalnızca sosyal dayanışma ekonomisi bileşenleriyle çalışır.

kooperatifleşme danışmanlığı ve savunuculuğu


Birlikten kuvvet doğar! Ancak kuvveti doğuran, teknik bilgi, güven ilişkisi ve etkin takım çalışmasıdır. Birlikte üretmek isteyen topluluklar ile tüm kooperatifçilik birikimimizi paylaşıyoruz. Kooperatiflerin yasal, muhasebesel, teknik boyutlarını; kolektif üretim, satış ve bölüşüm ilişkilerini; ve kooperatif stratejinizi yapılandırmanıza destek oluyoruz.

  proje geliştirme ve uygulama


  Herkesin bir fikri var, bu kesin! Ancak bir fikri projelendirip uygulayabilmek ender bulunan bir maharet. Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunan, sosyal dayanışma ekonomisini güçlendiren konular ile ilgili fikirleri projelendirmenize, kaynak yaratmanıza ve uygulamanıza destek oluyoruz.

   saha araştırması ve veri analizi


   Toplumsal araştırmalar, toplumsal grupların ve toplumsal sorunların demografik, ekonomik, siyasal ve kültürel olarak anlaşılmasına yarar. Bu kapsamda, kuramsal altyapı oluşturulması, metodoloji ve veri toplama araçlarının geliştirilmesi, saha çalışmasının yürütülmesi, nicel ve nitel verinin çözümlenmesine destek oluyoruz.

   stratejik danışmanlık ve kapasite geliştirme


   İşletmelerde ve taban örgütlenmelerinde, takım dinamiği eksiği, dikey ilişki ve iletişimsizlik, verimsizlik, beceri eksiği, kurumsal düzensizlik gibi yapısal sorunları çözmenize destek oluyoruz. Ayrıca, sosyal dayanışma ekonomisine eklemlenmeyi amaçlayan işletmelerin çalışma kültürünün dönüştürülmesini sağlıyoruz.

   Ben de hizmet almak istiyorum!

   bugüne dek neler yaptık?

   Övünmek gibi olmasın, Türkiye’nin dört bir yanında başarılı işlere imza attık.

   Göz atın!

   nasıl yaptık?

   Patronsuz  Kooperatif patronsuzdur, yatay ilişkiye dayalıdır. Tercih hakkı ve gönüllülük esastır.

   Eşit işe eşit ücret  Kooperatifte çalışan ortak ve gönüllülerin her biri harcadıkları emek karşılığında aynı birim ücreti kazanırlar.

   Adil paylaşım – Kooperatif, kazancın yüzde 20'sini idari giderler için alır artakalanı emek verenler arasında çalıştıkları zamana göre paylaştırır. 

   Yetkin kadro  Kooperatif, alanında uzman kişileri istihdam eder. Her ortak eğitimi ve deneyimiyle uyumlu işlerde görev alır.

   Kolektif ve katılımcı – Çalışmamız ve çıktılarımız bireysel değil kolektiftir. Çalışmalarımızı daima çözüm ortaklarımız ile birlikte yürütürüz.

   Birlikte öğrenerek  Kooperatif reçete sunmaz. Aslolan çözümü birlikte bulmaktır. Hatalarımızdan öğrenip daha iyisi için çalışırız.