ne yaptık?


Sınır Tanımayan Kooperatifçiler

The Hollings Center for International Dialogue desteğiyle Sınır tanımayan kooperatifçiler: Sosyal kooperatif kapasitesinin artırılması için uluslararası çalıştay faaliyeti kapsamında Genç İşi Kooperatif ABD, Tunus, Lübnan ve Türkiye'den 25 öncü sosyal kooperatifçiyi İstanbul'da buluşturdu. Ulusal yaygınlaştırma faaliyeti, ILO Ankara işbirliğiyle Gaziantep'te 95 mülteci ve yerel topluluk mensubuna kooperatifçiliğe giriş semineri şeklinde yapıldı.


Gençler için Sosyal Kooperatifçilik Eğitimi

Seferihisar Belediyesi işbirliğiyle yaş ortalaması 22 olan 25 gence Türkiye’de ilk kez Gençler için Sosyal Kooperatifçiliğe Giriş Eğitim modülü uygulandı. Eğitim, katılımcı gençlere takım çalışması, kolektif üretim, sosyal kooperatifçiliğin temel ilke ve örneklerini aktararak yerel toplumsal sorunlara kooperatif çözümler üretme yatkınlığı kazandırdı.

Ortaklaşa düzenlediğimiz uluslararası çalıştay, Genç İşi Kooperatif’in yenilikçi ekibi sayesinde yaratıcı tartışmalara ve toplantı sonrasına taşınan işbirliklerine sahne oldu. Kooperatif, gerek toplantı öncesinde harekete geçirdiği ilişki ağları, gerek tartışmaları yönetme becerileriyle takdir topladı. Kendilerinin kooperatifçilik bilgilerini uluslararası alana açmalarını destekliyor, tekrar işbirliği yapabilmeyi umuyoruz.

The Hollings Center (2018)

Bu eğitim sayesinde Genç İşi Kooperatif Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun Think.Coop eğitim modülünü ilk kez Türkçeye kazandırdı. Türkiye'de ilk kez bir yerel yönetim gençlere sosyal kooperatifçiliği bir alternatif olarak sunmuş oldu.

Faaliyet Sonu Raporu (2018)

Sosyal Kooperatifçilik Örgütlenme Çalışmaları

Hak-temelli sosyal-odaklı kooperatiflerin dayanışmasını sağlamak, savunuculuk ve kapasite-geliştirme alanında işbirliği yapmak amacıyla Sivil Düşün AB Programı desteğiyle İspanya, İtalya, Belçika, Hırvatistan deneyimleri yerinde incelenmiş, işbirliği ve dayanışma ağları kurulmuştur.


Yerel Yönetimler için Sosyal Kooperatifçilik Eğitimi

Yurtdışında incelenen iyi örnekler ışığında sosyal kooperatifçiliğin yerel toplumsal ihtiyaçları karşılayabilmesine imkan tanıyan koşulları yaratan yerel yönetimlere bir dizi eğitim verilmiştir.

Genç İşi Kooperatif yurtdışı çalışma ziyaretlerinin çıktılarını ulusal çalıştaylar aracılığıyla paylaşmış, çeviri ve araştırmalarla sosyal kooperatifçilikte güncel kavramsal çerçeve oluşturmuş ve yasa yapımına katkıda bulunmuştur.

Denetim Kurulu Raporu (2018)

Elverişli yasal ve idari altyapı ışığında sosyal kooperatifçiliği geliştirmek için belediyelerin rolü ve görevleri konusunda oldukça somut bilgiler edindik, yol haritamızı Genç İşi Kooperatif ile birlikte tasarlama imkanı bulduk.

Katılımcı Değerlendirme Formu (2018)

Taban Örgütlenmeleri için Sosyal Kooperatifçilik Eğitimi

Friedrich Ebert Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği’nin desteğiyle 2019 yılı ilk yarısında “Herkes için Sosyal Kooperatifçilik: Eğitim ve Kapasite Geliştirme Yoluyla Toplulukları Güçlendirmek” çalışması kapsamında 8 ilde (İzmir, Balıkesir, İstanbul, Çorum, Rize, Burdur, Isparta, Muğla) 9 taban örgütlenmesine kapasite geliştirme eğitimleri verildi. İhtiyaçlara göre özelleştirilen eğitim modüllerinden 154 aktivist faydalandı.


Duyarlı İşletmeler Konferansı

Uluslararası Duyarlı İşletmeler Konferansı 18-19 Nisan 2019'da İzmir Ticaret Borsası ev sahipliğinde FES Türkiye ve Hollings Center işbirliğiyle düzenlendi. Çevresel ve sosyal duyarlılık sahibi uygulamaların yaygınlaşması ve özel sektör-kooperatif arası işbirliği yolları tartışıldı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Genç İşi Kooperatif enerjik yapısıyla kooperatifçilik fikrini farklı kitlelere tanıtarak yeni dayanışma modelleri öneriyor. Friedrich-Ebert-Stiftung olarak sistemli ve esin verici çalışmalarına destek olmaktan gurur duyuyoruz.

Cihan Hüroğlu (2019)
Ekonomik sistem, sosyal sistemin içine gömülü ve ekolojik sınırları var. Bunu kabul etmediğimiz surece sorunla gerçekten yüzleşemeyiz. Sorunu aşmanın yolu da rekabet değil dayanışma olmalıdır.
Prof. Aylin Çiğdem Köne (2019)

MUDEM, Sosyal Girişimcilik - Dayanışma Ekonomilerine Yönelik Eğitim ve Kooperatif Yatkınlık Ölçümü

Mülteci Destek Derneği'nin yürütücüsü olduğu “Türkiye’deki Mülteci Kadın ve Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi ve Sosyal ve Ekonomik İstikrarını Sağlama Projesi” kapsamında farklı milletlerden  mülteci  kadınlar ile ev sahibi topluluk kadınlarının katılımıyla Sosyal Girişimcilik ve Dayanışma Ekonomilerine yönelik Eğitim serisi (Türkiye’nin farklı bölgelerinden çevrimiçi olarak toplam 275 başvuru alınmış, başvurular neticesinde 100 faydalanıcı davet edilerek, 4 farklı grupta eğitimler sağlanmıştır.) gerçekleştirilmiş, eğitim topluluğunun kooperatif iş modeline yatkınlığının ölçümü sağlanmıştır.

Genç İşi Kooperatif MUDEM faydalanıcılarının ihtiyaçlarına dair ön alıcı bir yaklaşım geliştirmiş, özgün ve seçici bir müfredat çerçevesi oluşturmuş, özgün eğitim modülleri uygulamış ve izleme-değerlendirme planı icra etmiştir.
Damla Sarıaslan Yeniçerioğlu (2021)

İŞte Genç Projesi Saha Araştırması

İzmir Valiliği yürütücülüğünde Erasmus+ KA3 Yapılandırılmış Diyalog Projesi kapsamında, genç işgücünde hassas gruplara odaklanan 514 örneklemli saha araştırması ve veri analizi yapılmış, Sürdürülebilir Genç İstihdamı Politika Metni yazılmıştır.


Sosyal Kooperatifçilik Araştırma Raporu

İzmir Kent Değerlerini Koruma ve Geliştirme Derneği için kooperatifçilik araştırma raporu ve yerel zanaatkârları örgütleyen kooperatif model önerisi hazırlanmıştır.

Bize, Suriyelilere, iyi gözle bakılmıyor burada. Çok fazla genç var ve işlerin niteliği bize uygun değil. İnsanlar, bizlerin onların işini aldığımızı söylüyorlar. Hayat ve iş şartları çok zor, bu yüzden biz gençler işsiziz.

Anket katılımcısı (2016)
Özellikle mevzuatsal düzenlemeler, avantaj ve dezavantajlar, yerel yönetimlerle ilişkiler konusunda sunulan bilgiler çok faydalı oldu. Yol haritamızı bu rapor doğrultusunda şekillendirdik; birlikte verimli bir çalışma yürüttük.
Kentimiz İzmir Derneği (2018)

"Coops to Coast- Karadeniz Kıyıları Türk-AB Balıkçı Kooperatiflerinin İşbirliğiyle Gelişiyor" Projesi Araştırma Raporu

Halieus İtalya ve Karadeniz Bilim Teknoloji ve Kültür Derneği işbirliğiyle "Coops to Coast- Karadeniz Kıyıları Türk-AB Balıkçı Kooperatiflerinin İşbirliğiyle Gelişiyor" Projesi kapsamında Artvin-Rize Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Mevcut Durum Tespiti'ne ilişkin rapor hazırlandı. Bölgede yer alan 24 su ürünleri kooperatifi ile yüz yüze derinlemesine görüşmeler yapıldı, önceki araştırmalar ile kıyaslamalar yapıldı, bölgede kooperatifçiliğin gelişimine yönelik politika önerileri rapora eklendi.


Rize-Artvin Bölgelerinde faaliyet gösteren Su Ürünleri Kooperatiflerinin yapısal analizi yoluyla Genç İşi Kooperatif'in yetkin ortakları tarafından gerçekleştirilen Kooperatifçilik Yönetimi Eğitimi sayesinde proje paydaşlarımızın farkındalıkları arttı.
Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç, Proje Koordinatörü (2020)

İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği Yerel Toplumsal Kalkınma Projeleri

İzmir işgücü piyasası etkinliğinin artırılması, kooperatif ve aile çiftçilerinin rekabetçi üretim ve ihracat kapasitesinin artırılması, yerel sivil toplumun karar alma mekanizmalarına katılımı gibi farklı alanlarda derneğe ait kurumsal projeler hazırlanmaktadır.


İzmir Çocuk Müzesi Projelendirme

İzmir'de kurulması planlanan 6-15 yaş grubuna yönelik eğitim, kültür ve sosyalleşme merkezi için kapsamlı projelendirme, çevrimiçi anket analizi ve projelendirme hizmeti.

İZSİAD olarak gerçekleştirmek istediğimiz projeler somut bir anlam kazandı. Genç İşi Kooperatif'in danışmanlığı, sosyal duyarlılık ve sorumluluk alanlarımızı keşfetmemizi ve bu alanlara sürdürülebilir yanıtlar üretmemizi sağladı.

İZSİAD (2018)

Müze, çocuk odaklı mekansal imgelem ile farklı sosyoekonomik ve sosyokültürel arkaplanlardan gelen çocukları ve ebeveynlerini barındıran bir öğrenme ve deneyimleme alanı olarak tasarlanmıştır.

Tasdikli Proje Dosyası (2015)

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) 7. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı - Danışmanlık Hizmeti

Genç İşi Kooperatif, IPA II kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın faydalanıcısı olduğu İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP)’nın uygulanmasına teknik destek sağlayan Fondazione Giacomo Brodolini (FGB)'ye, 7. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısında raportörlük hizmeti sunmuştur.


Genç İşi Kooperatif, çok kısa sürede bu Sektörel İzleme Komitesi toplantısı için mobilize olmuştur. Toplantı tutanaklarını, istenen sürede ve beklenen kalitede hazırlayan Genç İşi Kooperatif ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, benzer işlerde birlikte çalışmayı temenni ediyoruz.
Gül Tuna Dik, Proje Direktörü, İESP SOP Teknik Destek Projesi (2020)

S.S. Bosch Çalışanları Tüketim Kooperatifi Danışmanlık ve Kapasite Geliştirme

Bursa Organize Sanayi Bölgesi'nde 1991 yılında kurulan 3000+ ortaklı 4 mağazada hizmet veren tüketim kooperatifine insan kaynakları yönetimi, personele yönelik verimlilik araçları eğitimi, ortaklara yönelik kooperatifçilik seminerleri, ve hibe marifetiyle yurtdışındaki tüketim kooperatifi pratiklerinin incelenmesi için uluslararası hareketlilik hizmeti verilmiştir.


SADA Kadın Kooperatifi Kapasite Geliştirme Eğitimleri

Genç İşi Kooperatif, Haziran 2019 - Haziran 2020 arasında ILO ile işbirliği yaparak, SADA Kadın Kooperatifi’nin yönetsel ve mali sürdürülebilirliğini sağlayabilmesi için, kooperatif ortaklarına ihtiyaç analizleri doğrultusunda kapasite geliştirme eğitimleri sundu. Kooperatif ortaklarının, kooperatiflerde yönetişim, iletişim, mali idare, hukuki sorumluluklar ve sürdürülebilirlik gibi konularda bilgi düzeylerinin artırılmasına yönelik eğitimler ve atölyeler düzenlenmiştir.


Genç İşi Kooperatif, etkin ve dinamik kadrosuyla köklü bir kuruluş olan kooperatifimizin geleneksel yapısını yenilikçi yöntemlerle buluşturmuştur. Dijital araçların kullanımı, personelimizin kurumsal bakış açısı kazanarak öğrenme süreçlerine katılması büyük fayda sağlamıştır.

S.S. Bosch Çalışanları Tüketim Kooperatifi (2018)
SADA Kadın Kooperatifi, 11-13 Kasım 2019 tarihleri arasında Paris Barış Forumu’na katılmak üzere 600 başvuru arasından 100 örnek projeye hak kazanarak büyük başarı elde etti. Arapça ve Türkçe’de “ses” anlamına gelen SADA, kadınların güçlü sesini tüm dünyaya duyurarak Forum’daki 10 girişimden biri olarak seçildi.
ILO (2019)

TRC1 Bölgesi Sürdürülebilir Kooperatifçilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti


İpekyolu Kalkinma Ajansı'nın oluşturduğu teknik şartname doğrultusunda, Genç İşi Kooperatif'in 5 uzman ortağı tarafından yüz yüze kapasite geliştirme eğitimleri icra edilmiştir. Eğitimler Adıyaman'ın iki ilçesi olan Kahta ve Besni'de ve Gaziantep'te Eylül 2022'de gerçekleşmiştir. İş kapsamında 5 uzman tarafından toplam 379 saat eğitim ve danışmanlık hizmeti sunulmuştur.

Genç İşi Kooperatif ile yapılan işbirliği, profesyonel çalışma gereklilikleri ile bir işin yapılmasındaki duygusal yatırım arasındaki dengenin kurulması bakımından en önemli deneyimlerimizden biri olmuştur. Genç İşi Kooperatif'in özellikle kadın emeği yoğun kooperatifçilik alanında konu ne olursa olsun bilgi paylaşımı, öğrenme ve iletişime açık yaklaşımı; işin teknik kısımlarıyla ilgili özenli ve disiplinli yaklaşımı bizler için önemliydi. Bundan sonraki süreçte kooperatifçilikle ilgili çalışmalarda ve işbirliklerinde Genç İşi Kooperatif ilk akla gelen kurumlardan biri olacaktır bizim için.
Dr. Burhan Akyılmaz - İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri (2022)