İletişime Geçin
İzmir
[email protected]
Ph: +905447338254
Kurumsal Sunumumuza Göz Atın!

Merhaba,
Biz Genç İşi
Kooperatif'iz!

Biz yeni nesil kooperatifçiler olarak eşitlikçi, demokratik ve sürdürülebilir bir ekonomiye inanıyoruz.
bir ekonominin araçlarından biri olan kooperatifçiliğin rol model olarak görüldüğü ve teşviklerle desteklendiği bir dünya için çalışıyoruz.

Maraş depremlerinden kooperatifler nasıl etkilendi?

Kahramanmaraş depremlerinden kooperatifler nasıl etkilendi?   Türkiye’nin güney illeri 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 9 saat arayla gerçekleşen iki büyük depremle sarsıldı. Depremlerde, 16…

Türkiye’de Kooperatif İstatistiklerinin İyileştirilmesine Yönelik İzleme ve Savunuculuk Raporu

Bu savunuculuk raporunun nihai amacı Türkiye’de kooperatif istatistiklerinin iyileştirilmesini sağlamaktır. Bu amaçla raporda; 1. Kooperatif istatistiklerine ilişkin üst politika belgeleri incelenmiş, 2. Türkiye’de kooperatiflere…

Güçlü Kadın Güçlü Kooperatif

Güçlü Kadın Güçlü Kooperatif   Genç İşi Kooperatif, Sabancı Vakfı desteğiyle “Güçlü Kadın Güçlü Kooperatif” projesini hayata geçiriyor. Beş ilde (Gaziantep, Konya, Isparta, Hatay,…

Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu Kapanış Konferansı

“Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu”– kısa adıyla “NewGenCoop” Projesinin son etkinliği olan kapanış konferansı 24 Haziran 2022 tarihlerinde Ankara’da, proje ortakları, uluslararası temsilciler, kooperatifçilik ekosisteminde yer alan ulusal kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlendi.

SÜREKLİ DEVAM EDEN

Faaliyetlerimiz

Koopdestek.org.tr kooperatifçilerin sıklıkla sorduğu sorulara avukat, mali müşavir ve kooperatif uzmanlarının verdikleri yetkin ve yalın yanıtları içeren bir soru-yanıt platformudur.

Yeni Nesil Kooperatifler Topluluğu karar alma süreçlerine demokratik katılımı geliştirmek için yeni nesil kooperatiflerin işletme yapılarını ve ağ oluşturma kapasitelerini güçlendiren bir kooperatifler topluluğudur.

GERİ BİLDİRİMLER

İş ortaklarımız bizim için
NE DİYOR?

Geri Bildirimler

Ortaklaşa düzenlediğimiz uluslararası çalıştay, Genç İşi Kooperatif’in yenilikçi ekibi sayesinde yaratıcı tartışmalara ve toplantı sonrasına taşınan işbirliklerine sahne oldu. Kooperatif, gerek toplantı öncesinde harekete geçirdiği ilişki ağları, gerek tartışmaları yönetme becerileriyle takdir topladı. Kendilerinin kooperatifçilik bilgilerini uluslararası alana açmalarını destekliyor, tekrar işbirliği yapabilmeyi umuyoruz.

The Hollings Center

Sınır Tanımayan Kooperatifçiler

Geri Bildirimler

Bu eğitim sayesinde Genç İşi Kooperatif Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nun Think.Coop eğitim modülünü ilk kez Türkçeye kazandırdı. Türkiye'de ilk kez bir yerel yönetim gençlere sosyal kooperatifçiliği bir alternatif olarak sunmuş oldu.

Faaliyet Sonu Raporu

Gençler için Sosyal Kooperatifçilik Eğitimi

Geri Bildirimler

Genç İşi Kooperatif yurtdışı çalışma ziyaretlerinin çıktılarını ulusal çalıştaylar aracılığıyla paylaşmış, çeviri ve araştırmalarla sosyal kooperatifçilikte güncel kavramsal çerçeve oluşturmuş ve yasa yapımına katkıda bulunmuştur.

Denetim Kurulu Raporu

Sosyal Kooperatifçilik Örgütlenme Çalışmaları

Geri Bildirimler

Elverişli yasal ve idari altyapı ışığında sosyal kooperatifçiliği geliştirmek için belediyelerin rolü ve görevleri konusunda oldukça somut bilgiler edindik, yol haritamızı Genç İşi Kooperatif ile birlikte tasarlama imkanı bulduk.

Katılımcı Değerlendirme Raporu

Yerel Yönetimler için Sosyal Kooperatifçilik Eğitimi

Geri Bildirimler

Genç İşi Kooperatif enerjik yapısıyla kooperatifçilik fikrini farklı kitlelere tanıtarak yeni dayanışma modelleri öneriyor. Friedrich-Ebert-Stiftung olarak sistemli ve esin verici çalışmalarına destek olmaktan gurur duyuyoruz.

Cihan Hüroğlu (FES)

Taban Örgütlenmeleri için Sosyal Kooperatifçilik Eğitimi

Geri Bildirimler

Ekonomik sistem, sosyal sistemin içine gömülü ve ekolojik sınırları var. Bunu kabul etmediğimiz surece sorunla gerçekten yüzleşemeyiz. Sorunu aşmanın yolu da rekabet değil dayanışma olmalıdır.

Prof. Aylin Çiğdem Köne

Duyarlı İşletmeler Konferansı

Geri Bildirimler

Genç İşi Kooperatif MUDEM faydalanıcılarının ihtiyaçlarına dair ön alıcı bir yaklaşım geliştirmiş, özgün ve seçici bir müfredat çerçevesi oluşturmuş, özgün eğitim modülleri uygulamış ve izleme-değerlendirme planı icra etmiştir.

Damla Sarıaslan Yeniçerioğlu

MUDEM, Sosyal Girişimcilik - Dayanışma Ekonomilerine Yönelik Eğitim ve Kooperatif Yatkınlık Ölçümü

Geri Bildirimler

Bize, Suriyelilere, iyi gözle bakılmıyor burada. Çok fazla genç var ve işlerin niteliği bize uygun değil. İnsanlar, bizlerin onların işini aldığımızı söylüyorlar. Hayat ve iş şartları çok zor, bu yüzden biz gençler işsiziz.

Anket Katılımcısı

İŞte Genç Projesi Saha Araştırması

Geri Bildirimler

Özellikle mevzuatsal düzenlemeler, avantaj ve dezavantajlar, yerel yönetimlerle ilişkiler konusunda sunulan bilgiler çok faydalı oldu. Yol haritamızı bu rapor doğrultusunda şekillendirdik; birlikte verimli bir çalışma yürüttük.

Kentimiz İzmir Derneği

Sosyal Kooperatifçilik Araştırma Raporu

Geri Bildirimler

Rize-Artvin Bölgelerinde faaliyet gösteren Su Ürünleri Kooperatiflerinin yapısal analizi yoluyla Genç İşi Kooperatif'in yetkin ortakları tarafından gerçekleştirilen Kooperatifçilik Yönetimi Eğitimi sayesinde proje paydaşlarımızın farkındalıkları arttı.

Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç, Proje Koordinatörü

``Coops to Coast- Karadeniz Kıyıları Türk-AB Balıkçı Kooperatiflerinin İşbirliğiyle Gelişiyor`` Projesi Araştırma Raporu

Geri Bildirimler

İZSİAD olarak gerçekleştirmek istediğimiz projeler somut bir anlam kazandı. Genç İşi Kooperatif'in danışmanlığı, sosyal duyarlılık ve sorumluluk alanlarımızı keşfetmemizi ve bu alanlara sürdürülebilir yanıtlar üretmemizi sağladı.

İZSİAD

İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği Yerel Toplumsal Kalkınma Projeleri

Geri Bildirimler

Müze, çocuk odaklı mekansal imgelem ile farklı sosyoekonomik ve sosyokültürel arkaplanlardan gelen çocukları ve ebeveynlerini barındıran bir öğrenme ve deneyimleme alanı olarak tasarlanmıştır.

Tasdikli Proje Dosyası

İzmir Çocuk Müzesi Projelendirme

Geri Bildirimler

Genç İşi Kooperatif, çok kısa sürede bu Sektörel İzleme Komitesi toplantısı için mobilize olmuştur. Toplantı tutanaklarını, istenen sürede ve beklenen kalitede hazırlayan Genç İşi Kooperatif ekibine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, benzer işlerde birlikte çalışmayı temenni ediyoruz.

Gül Tuna Dik, Proje Direktörü, İESP SOP Teknik Destek Projesi

İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar Sektörel Operasyonel Programı (İESP SOP) 7. Sektörel İzleme Komitesi Toplantısı - Danışmanlık Hizmeti

Geri Bildirimler

Genç İşi Kooperatif, etkin ve dinamik kadrosuyla köklü bir kuruluş olan kooperatifimizin geleneksel yapısını yenilikçi yöntemlerle buluşturmuştur. Dijital araçların kullanımı, personelimizin kurumsal bakış açısı kazanarak öğrenme süreçlerine katılması büyük fayda sağlamıştır.

S.S. Bosch Çalışanları Tüketim Kooperatifi

S.S. Bosch Çalışanları Tüketim Kooperatifi Danışmanlık ve Kapasite Geliştirme

Geri Bildirimler

SADA Kadın Kooperatifi, 11-13 Kasım 2019 tarihleri arasında Paris Barış Forumu’na katılmak üzere 600 başvuru arasından 100 örnek projeye hak kazanarak büyük başarı elde etti. Arapça ve Türkçe’de “ses” anlamına gelen SADA, kadınların güçlü sesini tüm dünyaya duyurarak Forum’daki 10 girişimden biri olarak seçildi.

ILO

SADA Kadın Kooperatifi Kapasite Geliştirme Eğitimleri

Geri Bildirimler

Genç İşi Kooperatif ile yapılan işbirliği, profesyonel çalışma gereklilikleri ile bir işin yapılmasındaki duygusal yatırım arasındaki dengenin kurulması bakımından en önemli deneyimlerimizden biri olmuştur. Genç İşi Kooperatif'in özellikle kadın emeği yoğun kooperatifçilik alanında konu ne olursa olsun bilgi paylaşımı, öğrenme ve iletişime açık yaklaşımı; işin teknik kısımlarıyla ilgili özenli ve disiplinli yaklaşımı bizler için önemliydi. Bundan sonraki süreçte kooperatifçilikle ilgili çalışmalarda ve işbirliklerinde Genç İşi Kooperatif ilk akla gelen kurumlardan biri olacaktır bizim için.

Dr. Burhan Akyılmaz - İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri

TRC1 Bölgesi Sürdürülebilir Kooperatifçilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti

0

Proje

0

Araştırma

0

Kapasite Geliştirme

İŞ BİRLİĞİ

Projeniz mi var?

Alanında uzman kişilerle birlikte, eşitlikçi, demokratik ve sürdürülebilir bir ekonominin araçlarından biri olan kooperatifçiliğin rol model olarak görüldüğü ve teşviklerle desteklendiği bir dünya için çalışıyoruz.

Bu web sitesi çerezleri bilgisayarınızda saklar.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası
Mart 1, 2023

Maraş depremlerinden kooperatifler nasıl etkilendi?

Kahramanmaraş depremlerinden kooperatifler nasıl etkilendi?   Türkiye’nin güney illeri 6 Şubat 2023 Pazartesi günü 9 saat arayla gerçekleşen iki büyük depremle sarsıldı. Depremlerde, 16…

View Project

Türkiye’de Kooperatif İstatistiklerinin İyileştirilmesine Yönelik İzleme ve Savunuculuk Raporu

Bu savunuculuk raporunun nihai amacı Türkiye’de kooperatif istatistiklerinin iyileştirilmesini sağlamaktır. Bu amaçla raporda; 1. Kooperatif istatistiklerine ilişkin üst politika belgeleri incelenmiş, 2. Türkiye’de kooperatiflere…

View Project

Güçlü Kadın Güçlü Kooperatif

Güçlü Kadın Güçlü Kooperatif   Genç İşi Kooperatif, Sabancı Vakfı desteğiyle “Güçlü Kadın Güçlü Kooperatif” projesini hayata geçiriyor. Beş ilde (Gaziantep, Konya, Isparta, Hatay,…

View Project