İletişime Geçin
İzmir
[email protected]
Ph: +905447338254
Back

Gençler için Sosyal Kooperatifçiliğe Giriş Eğitimi

Katılımcı Profili

0

Katılımcı Sayısı

0

Yaş Ortalaması

00%

Kadın

Seferihisar Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen eğitimde Türkiye’de ilk kez “Gençler için Sosyal Kooperatifçiliğe Giriş Eğitimi” modülü hazırlandı ve uygulandı.

Resim 1. Katılımcıların ön değerlendirme formunda kendilerini niteledikleri sıfat bulutu.

AMAÇ

Eğitim, katılımcı gençlere takım çalışması, kolektif üretim, sosyal kooperatifçiliğin temel ilke ve örneklerini aktarmayı, Seferihisar yerelindeki toplumsal sorunlara kooperatif çözümler üretme yatkınlığı kazandırmayı amaçlamıştır.

 • Türkiye’de ilk kez uygulanan bu özgün eğitimde takım çalışması, kooperatifleşme ve yerel değer zinciri haritalaması için yaygın eğitim araçları kullanılmıştır.
 • Uluslararası Çalışma Örgütü’nün ThinkCoop adlı Kooperatifçilik Eğitim Modülü de kısmen Türkçeye çevrilip yerel bağlama uyarlanarak ülkemizde ilk kez uygulanmıştır.
 • Türkiye’de ilk kez bir yerel yönetim gençlere yönelik kooperatifleşme adımı atmıştır.

Katılımcılar, Seferihisar’da okuyan, yaşayan, yüksekokuldan mezun veya mezun adayı olan ve işgücü piyasasına eklemlenecek gençlerden oluşmuştur. Özellikle, Dokuz Eylül Üniversitesi Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencileri ve yeni mezunları katılım göstermiştir. Toplam katılımcı sayısı 25, yaş ortalaması 22, cinsiyet dağılımı kadın %60, erkek %40 olarak gerçekleşmiştir.

Resim 2. Katılımcıların mezuniyet sonrası çalışmak istedikleri sektörler

Katılımcılara göre bu sektörlerde birlikte/kolektif çalışmanın en önemli faydası birbirinin eksiğini kapatabilmek (%73) ve yaratıcılığı kamçılamaktır (%23).

Katılımcılara göre;

 • %96 – İyi bir girişim için büyük sermayelere değil parlak bir iş fikrine ihtiyaç vardır.
 • %21 – Piyasa kuralları ne olursa olsun benim ahlaki kurallarım öndedir.
 • %18 – Basit bir konuda müzakere etmek vakit kaybıdır.
 • %14 – Birine asla tamamen güvenmem, kendimi hep güvenceye alırım.
 • %7 – Birine güvenmem için aynı dünya görüşünü paylaşmam gerekir.
 • %4 – Bir işi tek başıma yapabiliyorsam takım çalışmasına gerek yoktur
 • %4 – Takım çalışması geçici bir araçtır, amaca ulaşıldıktan sonra bireysel devam edilmelidir.
Eğitim öncesi ön değerlendirme bulgularına göre, katılımcı profili Z kuşağının karakteristik özellikleriyle uyumludur. Ancak birbirine güven, takım çalışması ve eşit kazanç konularına mesafeli ve kuşkucu yaklaşmaktadır.

24-25 Şubat 2018 tarihinde Seferihisar Kent Konseyi binasında 25 katılımcıya 3 eğitmen 3 kolaylaştırıcı gönüllü tarafından verilen eğitimde aşağıdaki oturumlar düzenlenmiştir:

 1. Grup Dinamiği çalışmaları
 2. Neden Kooperatif?
  1. Otel Savaşları: Bir Tutsak İkilemi Oyunu
   1. Katılımcılara, objektif olarak görülen ya da sezgisel olarak anlaşılan rekabet durumlarında, işbirliği yapmanın zorluğunu göstermek;
   2. Katılımcıların, iş birliği kurma önündeki engelleri belirlemelerini sağlamak;
   3. Katılımcıların, güven, iletişim ya da ilişki kurma yoluyla iş birliği kurma yollarını belirlemelerine yardımcı olmak.
 3. Yeni bir Seçenek: Kooperatifçilik
  1. İşbirliği ile Kooperatifleşmek: Kooperatif İşletme Modeline Giriş
   1. Kooperatif nedir, sosyal kooperatifçilik nedir sorularına önce katılımcılardan takım çalışması ile daha sonra Türkiye ve Dünya örnekleri ile yanıt aramak
   2. Genç İşi Kooperatif’in Türkiye’nin ilk gençlik kooperatifi olarak vaka sunumu
 4. Seferihisar’da İhtiyaç Ne?
  1. Seferihisar’da işler-güçler ve kooperatif çözümler
   1. Yerel ekonomik değer zincirini haritalamak
   2. Katılımcıların çalışmak istedikleri sektörlerde kooperatif işletmenin çözüm sunabileceği toplumsal ihtiyaç alanlarını belirlemek
   3. Katılımcıların sosyoekonomik sorunlara kooperatifçi duyarlılığıyla bakma yetisi kazandırmak.

Eğitimde katılımcılar çalışmak istedikleri sektörlere göre 4 gruba ayrılmıştır: Gastronomi, Uluslararası Ticaret, Turizm, ve Tarım. Gruplar yerel sektörel değer zinciri haritalaması yapmıştır.

SONUÇ

 • Türkiye’de ilk kez bir yerel yönetimin inisiyatif alarak, Genç İşi Kooperatif işbirliği ile uyguladığı Gençler için Sosyal Kooperatifçiliğe Giriş Eğitimi ve müteakip saha ve rehberlik süreci önemli bir ilk adım niteliğindedir.
 • Genç İşi Kooperatif, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) ürettiği Think.Coop modülünü kısmen Türkçeye çevirmiş ve yerel bağlama uyarlamıştır.
 • Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün 20-22 Aralık tarihinde Ankara’da düzenleyeceği Sosyal Kooperatifler Arama Toplantısında Genç İşi Kooperatif bu deneyimi paydaşlara aktaracak ve yaygınlaştırılmasına yönelik savunu çalışması yürütecektir.
 • Başarılı sosyal kooperatiflerin dirençli ve uzun ömürlü işletmeler olabilmesi için kooperatifçilik eğitimlerinin ve katılımcı saha çalışmalarının rehber eşliğinde sürekli hale gelmesi elzemdir.
 • İlk devre katılımcılardan kooperatif öncüler yaratıp akranlara örnek teşkil eden işletmeler kurulması ve yerel kooperatif ağının genişletilmesi amaçlanmalıdır.
 • Kooperatif işletmelerin niceliği kadar niteliği de önemli olduğundan, katılımcıların kuracağı işletmelere kuruluş sürecinde yerel yönetim desteği elzemdir.

Bu web sitesi çerezleri bilgisayarınızda saklar.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası