Hak-temelli sosyal-odaklı kooperatiflerin dayanışmasını sağlamak, savunuculuk ve kapasite-geliştirme alanında işbirliği yapmak.