İletişime Geçin
İzmir
[email protected]
Ph: +905447338254
Back

Kooperatifler Dayanışma Ağı Çalıştayı

Katılımcı Profili

0

KOOPERATİF

0

KOOPERATİF GİRİŞİMİ

0

BELEDİYE/VAKIF

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’nün de üst düzeyde katılım gösterdiği Çalıştay, sosyal-dayanışma ekonomisi bileşenlerini bir araya getirdi.

11-12 KASIM 2017 İZMİR

Sosyal kooperatifler konusunda tarihi ve güncel bilgilerin paylaşılarak, kooperatiflere yönelik destekler hakkında bilgilerin sunulduğu birinci günde çalıştay katılımcıları süreçlere ve güncel gelişmelere dair bilgi edinme fırsatı buldular. Çalıştayın ilk bölümünde,  Genç İşi Kooperatif ortağı ve Ege Üniversitesi araştırma görevlisi Yusuf Can Gökmen tarafından “Sosyal Kooperatifçiliğe Güncel Bakış” başlığıyla gerçekleşen sunumda, sosyal-odaklı kooperatiflerin Dünya’daki ve Türkiye’deki tarihsel gelişimleri tartışıldı. Genç İşi Kooperatif ortağı Berkin Şafak Şener’in kolaylaştırıcılığında gerçekleştirilen ve Kooperatifçilik Genel Müdürü Arif Sami Seymenoğlu, İzmir Mali Müşavirler Odası Başkanı Vedat Adak ile Genç İşi Kooperatif ortağı Mehmet Kuzu’nun katıldığı “Türkiye’de Kooperatifçilik” başlıklı söyleşide konu kamusal, mali ve güncel boyutları ile ele alınarak yaşanılan sorunlar ve geliştirilen, geliştirilmesi gereken çözümler üzerinde duruldu.

Genel Müdürlük nezdinde çalışmaları sürdürülen Koop-Bis elektronik altyapısı sayesinde yakında çevrimiçi genel kurul yapılabilecek.

Bu kapsamda özellikle kadınlar, yaşlılar, çocuk bakımı ve dezavantajlı gruplar için oluşacak kooperatif girişimleri ve projelerin önemsendiği vurgulanarak, tüm kooperatiflerin web üzerinden pek çok idari işlemini yapabileceği altyapı projesi olan KOOP-BİS portalının geliştirilmekte olduğu, kooperatifçilik konusunda MEB Halk Eğitim Merkezleri ve Genel Müdürlüğün eğitim programları modülleri aracılığı ile eğitimler düzenlendiği belirtildi. İzmir Mali Müşavirler Odası’nın kooperatiflerin tüm süreçlerinde destek sunacağı bilgisi paylaşıldı. Öğleden sonra gerçekleşen “Sanal Oturum: Sürdürülebilir Ağlar” başlıklı oturumda, sosyal kooperatif üst birliklerinin işlevleri ve gerekliliği konusunda Avrupa deneyimlerinin paylaşımı yapıldı. Bu kapsamda; COOPERMONDO-FEDERSOLIDARIETA temsilcisi Camilla Carabini ve Valerio Pellirossi ile CECOP-CICOPA temsilcisi Bruno Roelants video konferans katkıları ile Türkiye’deki bu girişimi desteklediklerini ve işbirliğine açık olduklarını vurguladılar.

Kooperatiflere yönelik desteklerin paylaşıldığı oturumda ise Sivil Düşün AB Programı temsilcisi Merve Kartal ve İzmir Kalkınma Ajansı temsilcisi Arın Hüner temsil ettikleri kurum ve programların kooperatiflere yönelik destek ve başvuru süreçleri hakkında bilgi vererek katılımcı kooperatifleri bu programları izlemeye ve projeler sunmaya davet ettiler. Özellikle Sivil Düşün AB Programı, esnek yapısı, hızlı işleyen karar süreçleri ve yardım masası uygulaması ile dikkat çekiyor. İzmir Kalkınma Ajansı proje çağrısının yakında açıklanması bekleniyor.

Günün son etkinliği olan Sosyal Ekonomi Forumu’nda, katılımcı kooperatifler  kendilerini ve yürütmekte oldukları çalışma ve projeleri hakkında kısa sunumlar gerçekleştirdiler. Bu kapsamda, İhtiyaç Haritası Kooperatifi, Genç İşi Kooperatif, Başka Bir Okul Mümkün (BBOM) kooperatif temsilcileri yürüttükleri çalışmalar hakkında paylaşımlarda bulundular. Oturumda ayrıca; Ulusal Ajans tarafından desteklenen Konak Belediyesi, Zumbara, Genç İşi Kooperatif ve Başka Bir Okul Mümkün Eğitim Kooperatifi (BBOM)’nin paydaşlık yaptığı “Paylaşan Kentler” projesi hakkında kısa bilgi verildi. Proje ile, dayanışma ekonomisi ve kooperatifçiliğin desteklenmesi amaçlanıyor.

Kooperatiflere yönelik desteklerin paylaşıldığı oturumda ise Sivil Düşün AB Programı temsilcisi Merve Kartal ve İzmir Kalkınma Ajansı temsilcisi Arın Hüner temsil ettikleri kurum ve programların kooperatiflere yönelik destek ve başvuru süreçleri hakkında bilgi vererek katılımcı kooperatifleri bu programları izlemeye ve projeler sunmaya davet ettiler. Özellikle Sivil Düşün AB Programı, esnek yapısı, hızlı işleyen karar süreçleri ve yardım masası uygulaması ile dikkat çekiyor. İzmir Kalkınma Ajansı proje çağrısının yakında açıklanması bekleniyor.

Kurulması önerilen “Sosyal Kooperatifler Birliği”nin nasıl bir yapı olması gerektiğine ilişkin katılımcı görüşlerinin aktif biçimde alınmasını amaçlayan ve keyifli bir paylaşım ortamına dönüşen “World Café” etkinliği ile tüm katılımcılar; dayanışma, sosyal kooperatifler, paylaşım, birlik girişimi ve genel konular başlıkları altında oluşturulan masalarda kolaylaştırıcıların yönetiminde birlik oluşumuna dair görüş ve önerilerini sunmuş oldular.

 

Çalıştay kapanışında yapılan açıklamada, iki günlük süreçte ortaya çıkan pek çok fikir ve paylaşımı içeren Türkçe/İngilizce dillerinde olacak sonuç raporunun ve eylem planının hazırlanarak katılımcılar ve kamuoyu ile paylaşılacağı belirtilerek, katılımcı kooperatiflerin bundan sonraki süreçlerde aktif katkılar yapmasının beklendiği vurgulandı. Bu kapsamda katılımcı kooperatiflerden beklenen eylemler şu şekilde sıralandı:

  • Genç İşi Kooperatif tarafından hazırlanan ve bu çalıştayın devamı niteliği taşıyan bir etkinlik projesine fon yaratılması amacıyla Sivil Düşün AB Programı’na başvurusunun yapıldığı, çalıştay katılımcılarının Nisan 2018 ayında gerçekleştirilmesi planlanan ikinci ve daha kapsamlı buluşma için aktif katkılar yapabilecekler, hazırlık süreçlerine katılabilecekler.
  • Katılımcı kooperatif temsilcilerinin buluşma sonrasında, ilgili kooperatif ortakları ve yönetim kurullarına bu çalıştay hakkında bilgi vermeleri ve bunun Yönetim Kurulu Karar Defteri’ne yazılarak, defterin bu bölümünün sonuç raporunda yer almak üzere buluşma organizasyonu gerçekleştirilen Genç İşi Kooperatif ile paylaşılması.
  • Sosyal Kooperatifler Dayanışma Ağı’nın oluşum sürecine aktif katkıda bulunmak üzere gönüllü olarak bu çalıştaya katılan kooperatiflerin ortak ya da yönetim kurulu üyesi düzeyinde iki temsilcinin belirlenmesi ve bunun bildirimin Yönetim Kurulu Karar Defteri’ne yazılarak, defterin bu bölümünün sonuç raporunda yer almak üzere buluşma organizasyonu gerçekleştirilen Genç İşi Kooperatif ile paylaşılması.
  • Bu buluşma sürecinde Belediyelerden gelen yoğun katılım talebinin varlığı nedeniyle ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak üzere 23-24 Aralık 2017 tarihlerinde bu çalıştayın belediyelere yönelik bir tekrarının gerçekleştirileceği ve buraya katılan kooperatiflerin yerelde belediyelerin gerçekleştirilecek buluşmaya katılımlarının teşvik edilmesi.
  • 07-10 Aralık 2017 tarihlerinde Ankara ATO Congressium’da gerçekleştirilecek “2.Kooperatifler Fuarı” kapsamında, Genç İşi Kooperatif’in de konuşmacı olduğu 9 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilecek “Sosyal Kooperatifler” oturumuna tüm katılımcıların katılımının beklendiği.

Kullanılan yaygın eğitim yöntemleri sayesinde tüm katılımcı bileşenler düşüncelerini ayrıntılarıyla paylaşma olanağı buldular.

Ayrıca, çalıştayda Yırca köylülerinin hazırladığı zeytinyağı sabunu, Kazova işçi girişiminin ürettiği “patronsuz” kazaklar ve Mezopotamya Kadın Kooperatifi’nin Urfa isotu beğeniye sunuldu.

*Bu bilgi notunu hazırlayan Yusuf Çağlayan’a (Yaşam Boyu Öğrenme Eğitim Koop Girişimi) teşekkürlerimizi sunarız.

Bu web sitesi çerezleri bilgisayarınızda saklar.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası