Belediyeler İçin Sosyal Kooperatifçilik Eğitimi

biz kimiz?

Genç İşi Kooperatif, Türkiye’nin ilk Bilimsel Ar-Ge ve Eğitim Kooperatifidir. Yaygın eğitim uygulamalarını temel alan, dezavantajlı grupların sürdürülebilir istihdama ve geçim kaynaklarına erişimini sağlamak için çabalayan; bu amaçla eğitim, araştırma, danışmanlık faaliyetleri gösteren kâr amacı gütmeyen bir sosyal kooperatiftir.

Image
 • nasıl bir eğitim?

  Türkiye’de merkezi ve yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerin ulaşamadığı toplulukların sosyal ve ekonomik haklara erişimini sağlayan sosyal kooperatifçilik alanına odaklanan Genç İşi Kooperatif belediyeler için yaygın-eğitim metodolojisini kullanan bir kapasite-geliştirme eğitimi düzenlemektedir.

 • sosyal kooperatiflerin işlevi

  İstisnasız tüm kooperatifler sosyal bir görev taşır. Ancak bir kooperatifin ürettiği sosyal artı değer, maddi artı değerden fazla ise o kooperatif sosyal niteliktedir. Yerelde, hak-temelli çalışan sosyal kooperatif örgütlenmeleri, belediye hizmetlerine erişim altyapısını geliştirir.

 • belediyelerin işlevi

  Türkiye Cumhuriyeti anayasasında belirtilen sosyal devlet ilkeleri çerçevesinde Türkiye’de Belediyelere büyük görev düşmektedir. Belediyelerin sosyal politikalar geliştirerek ekonomik örgütlenme modellerine katkıda bulunan projeler geliştirmesi en önemli ihtiyaçlar arasındadır.

ayrıntılar

eğitim hedefleri

 • 01

  Kooperatif mevzuatı ile belediye mevzuatı arasında bağ kurmak

 • 02

  Belediye çalışanlarının kooperatiflerle işbirliği süreçlerinin modellenmesi için araçlar geliştirmek

 • 03

  Kooperatiflerin yerelde sürdürülebilir ekonomik örgütlenme modellerini destekleyici sosyal politikaların oluşması için Belediyelerin yöntem geliştirmesini kolaylaştırmak

 • 04

  Yerel, sürdürülebilir kalkınma hedef ve ilkeleri çerçevesinde program geliştirilmesine katkıda bulunmak

 • 05

  Sivil toplum örgütlerinin ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların sosyal ekonomi geliştirmesi için Belediyelerin sosyal politika geliştirmesine katkıda bulunmak.

Eğitim süresi, yeri ve kolaylaştırıcılar

 

Eğitim Çıktıları

 • Eğitime yerel yönetimlerin yanı sıra yerel yönetimler ile işbirliği yapmayı amaçlayan kooperatifler de katılım göstermiştir. Uygulanan eğitim modülünün bu katılımcı profilini de kapsayıcı nitelikte olması gerektiği öğrenilmiştir.

  Genç İşi Kooperatif'in uluslararası ortaklarının canlı bağlantılar ve video mesajlar aracılığıyla eğitime katılmasından beklenen verim alınmıştır.

  Modülde, yaygın eğitim ile pasif öğrenme metodlarının birlikte kullanımı olumlu karşılanmıştır.

 • Eğitim, katılımcıların beklentilerini üç temel açıdan karşılamıştır.

  1. Belediyelerin kooperatiflerle ilişkilerinde (mal ve hizmet alımı, bağış, eşgüdüm, ortaklık vb.) kullanabilecekleri yasal dayanaklar ayrıntılarıyla aktarılmıştır.
  2. Uluslararası iyi uygulamalar, canlı bağlantılar aracılığıyla, birinci elden aktarılmış, ilham vermiştir.
  3. Grup çalışmaları ile sektörel ölçekte soru-cevap oturumu yapılmış, katılımcılara özel adım adım eylem planları hazırlanmıştır.

Bu etkinliği paylaşın!