İletişime Geçin
İzmir
[email protected]
Ph: +905447338254
Back

Belediyeler İçin Sosyal Kooperatifçilik Eğitimi

Genç İşi Kooperatif

Belediyeler İçin
Sosyal Kooperatifçilik Eğitimi

Nasıl Bir
Eğitim?

Türkiye’de merkezi ve yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerin ulaşamadığı toplulukların sosyal ve ekonomik haklara erişimini sağlayan sosyal kooperatifçilik alanına odaklanan Genç İşi Kooperatif belediyeler için yaygın-eğitim metodolojisini kullanan bir kapasite-geliştirme eğitimi düzenlemektedir.

Belediyelerin
İşlevi

Türkiye Cumhuriyeti anayasasında belirtilen sosyal devlet ilkeleri çerçevesinde Türkiye’de Belediyelere büyük görev düşmektedir. Belediyelerin sosyal politikalar geliştirerek ekonomik örgütlenme modellerine katkıda bulunan projeler geliştirmesi en önemli ihtiyaçlar arasındadır.

Sosyal Kooperatiflerin İşlevi

İstisnasız tüm kooperatifler sosyal bir görev taşır. Ancak bir kooperatifin ürettiği sosyal artı değer, maddi artı değerden fazla ise o kooperatif sosyal niteliktedir. Yerelde, hak-temelli çalışan sosyal kooperatif örgütlenmeleri, belediye hizmetlerine erişim altyapısını geliştirir.

AYRINTILAR

Eğitim Hedefleri

01

Kooperatif mevzuatı ile belediye mevzuatı arasında bağ kurmak

02

Belediye çalışanlarının kooperatiflerle işbirliği süreçlerinin modellenmesi için araçlar geliştirmek

03

Kooperatiflerin yerelde sürdürülebilir ekonomik örgütlenme modellerini destekleyici sosyal politikaların oluşması için Belediyelerin yöntem geliştirmesini kolaylaştırmak

04

Yerel, sürdürülebilir kalkınma hedef ve ilkeleri çerçevesinde program geliştirilmesine katkıda bulunmak

05

Sivil toplum örgütlerinin ve kâr amacı gütmeyen kuruluşların sosyal ekonomi geliştirmesi için Belediyelerin sosyal politika geliştirmesine katkıda bulunmak.

Eğitim Süresi,
Yeri ve Kolaylaştırıcılar

Tarih

23-24 Aralık 2017 Cumartesi-Pazar

Yer

İzmir Ontur Otel, Basmane/İzmir

Konuşmacılar

Eğitim Süresi,
Yeri ve Kolaylaştırıcılar

Eğitime yerel yönetimlerin yanı sıra yerel yönetimler ile işbirliği yapmayı amaçlayan kooperatifler de katılım göstermiştir. Uygulanan eğitim modülünün bu katılımcı profilini de kapsayıcı nitelikte olması gerektiği öğrenilmiştir.

Genç İşi Kooperatif’in uluslararası ortaklarının canlı bağlantılar ve video mesajlar aracılığıyla eğitime katılmasından beklenen verim alınmıştır.

Modülde, yaygın eğitim ile pasif öğrenme metodlarının birlikte kullanımı olumlu karşılanmıştır.

Eğitim, katılımcıların beklentilerini üç temel açıdan karşılamıştır.

    1. Belediyelerin kooperatiflerle ilişkilerinde (mal ve hizmet alımı, bağış, eşgüdüm, ortaklık vb.) kullanabilecekleri yasal dayanaklar ayrıntılarıyla aktarılmıştır.
    2. Uluslararası iyi uygulamalar, canlı bağlantılar aracılığıyla, birinci elden aktarılmış, ilham vermiştir.
    3. Grup çalışmaları ile sektörel ölçekte soru-cevap oturumu yapılmış, katılımcılara özel adım adım eylem planları hazırlanmıştır.

Bu web sitesi çerezleri bilgisayarınızda saklar.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası