İletişime Geçin
İzmir
[email protected]
Ph: +905447338254
Back
Rapor

Türkiye’de Kooperatif İstatistiklerinin İyileştirilmesine Yönelik İzleme ve Savunuculuk Raporu

Bu savunuculuk raporunun nihai amacı
Türkiye’de kooperatif istatistiklerinin
iyileştirilmesini sağlamaktır.

Bu amaçla raporda;
1. Kooperatif istatistiklerine ilişkin üst politika belgeleri incelenmiş,
2. Türkiye’de kooperatiflere yönelik resmi veri kaynaklarını listelenmiş,
3. Veri toplama, işleme ve raporlama süreçlerindeki mevcut
durumu ortaya konmuş,
4. Kamuyla paylaşılmış veri kaynaklarına göre Türkiye’de
kooperatiflerin nicel durumu saptanmış,
5. Kooperatif istatistiklerinin iyileştirilmesine yönelik sonuç ve
öneriler listelenmiştir.
Bu savunuculuk raporunun hedef okur kitlesi sosyal dayanışma
ekonomisi ile birlikte çalışan kamu kurumları, sivil toplum örgütleri,
yerel ve uluslararası kalkınma örgütlerinin çalışanları ve karar alıcılarıdır.

Bu web sitesi çerezleri bilgisayarınızda saklar.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası