İletişime Geçin
İzmir
[email protected]
Ph: +905447338254
Back

Günce

Sosyal dayanışma ekonomisi, dayanışmayı kamçılayan, sosyal ve ekonomik amaçlar güden, mal, hizmet...

Read More

Türkiye’de genç işsizliği her geçen yıl artmaktadır. 15-24 yaş grubu arasındaki Üniversite...

Read More

TÜSEV’in Atölye Programı çerçevesinde düzenlediği ‘Sosyal Kooperatifçilik: Mevcut Durum ve Türkiye’deki Gelişmeler’...

Read More

Sosyal ekonomi alanındaki önemli aktörlerden biri olan ve bir sosyal girişimcilik modeli...

Read More

KOOP.Düşün modülü, sizin gibi bir kooperatife katılmayı ya da bir kooperatif kurmayı...

Read More

Genç İşi Kooperatif - Metin Özarslan ve Emre Gözleveli, Erhan Ekmen İle...

Read More

Kooperatifçilik ve Gençler - Genç İşi Kooperatif / Kurucu Ortak Berkin Şafak...

Read More

Kooperatifçiliğe olan ilgi her geçen gün biraz daha artıyor. Kendilerini kooperatifçiliği örgütleyen...

Read More

İlgili içerik, “Türkiye’de Kooperatif İstatistiklerinin İyileştirilmesine Yönelik İzleme ve Savunuculuk Raporu Çevrimiçi...

Read More

Bu web sitesi çerezleri bilgisayarınızda saklar.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası