İletişime Geçin
İzmir
[email protected]
Ph: +905447338254
Back

Kooperatif /Belediye İşbirliğinde ABD Deneyimleri

Genç İşi Kooperatif, 2018’den bu yana ABD kooperatif ekosistemiyle yaptığı ortaklığı sonucu ürettiği, “ABD Şehirlerinde Kooperatif-Belediye İşbirliğine İlişkin Araştırma Çalışması” adlı raporu 7 Haziran 2022’de çevrimiçi bir webinar ile tanıttı.

Etkinlikte, Çalışma Yaşamında Demokrasi Enstitüsü’nden Zen TrenholmWashington DC Belediyesi Küçük ve Yerel İşletme Geliştirme Departmanı’ndan Katherine MereandCapital Impact Partners’dan Alison Powers yerel yönetimlerin kooperatifleri nasıl destekleyebileceklerine dair Washington DC vakası özelinde deneyimlerini paylaştılar.

Hollings Center desteğiyle düzenlenen Webinar’a yarısından fazlası kadın olmak üzere, tüzel kişi temsiliyeti açısından zengin bir dinleyici kitlesi kayıt yaptırdı ve katıldı.

Webinarda tanıtılan raporda, yerel ölçekte kooperatiflerin sosyal ve iktisadi adalet, toplumsal örgütlülük, sınıfsal hareketlilik ve iş gücü piyasasında adalet konularında oynayabileceği roller örneklendiriliyor. Washington, D.C. AtlantaKentucky, ve Boston şehirlerinde ABD yerel yönetimleri ve kooperatifleriyle yapılan mülakatlar sonucunda işbirliğine yönelik dersler çıkarılıyor ve okura tanıtılıyor.

Washington, D.C örneği gıda adaletsizliğini azaltmak için kooperatiflerin ancak aşağıdan yukarı yapılanırsa verimli bir rol oynayabileceğini gösteriyor.

Atlanta (Georgia) örneği, ırksal ve sosyo-ekonomik adaleti sağlamak için örgütlenen kooperatiflerde paydaş katılımının ve güven ortamının sağlanmasının önemi vurgulanıyor.

Kentucky (Louisville) örneği, kooperatiflerin sağladığı müşterek mülkiyet yapısı sayesinde, istihdamdan dışlanan bireylerin kooperatiflerde ortak sıfatıyla istihdama katılmasının altını çiziyor.

Boston (Massachusetts) örneği ise kentsel soylulaştırılma ve toplulukların yerinden edilmesi halinde kooperatiflerin hak-temelli hizmetleri sağlayarak dayanıklılık kazandığına dikkat çekiyor.

Raporun genelinde aşağıdan yukarıya örgütlenmenin önemli göze çarpıyor. Öte yandan, ABD’nin sosyo-kültürel yapısıyla Türkiye’nin sosyo-kültürel yapısı arasındaki farklılıklar dikkate alındığında, raporda çıkarılan derslerin Türkiye’ye uyarlanabilirliği konusunda temkinli ve seçici olmakta fayda görünüyor. Bu konuda, Zen Trenholm konuşmasında kooperatiflerin Amerika ve Türkiye arasındaki sosyo-kültürel farklılıklara rağmen bir sosyal politika aracı olarak dezavantajlı grupların refah ve esenliğini sağlama açısından başarısını vurguluyor. Katherine Mereand, Washington DC örneğini irdeleyerek gıda ve tüketim kooperatiflerinin, büyük gıda perakende şirketlerinin yok saydığı bölgelerde adil ve sağlıklı gıdaya erişimi artırmada oldukça verimli olduğunun altını çiziyor. Alison Powers ise kâr amacı gütmeyen bir kooperatif finansman kuruluşunun temsilcisi olarak, kooperatifler ve yerel yönetimler arasında yapılan işbirliklerinde hem kooperatifler hem de destekçi finansman kuruluşları için piyasa araştırması yapmanın gerekliliğini, topluluklara güvenmenin ve toplumsal fayda adına akılcı riskler almanın mümkünatını vurguluyor.

Genç İşi Kooperatif, kapanış konuşmasında Türkiye’de yerel yönetim ve kooperatif işbirliklerini genişletmek ve derinleştirmek için çalışmalarını sürdüreceğini belirtiyor. Webinarda kooperatiflerin bir sosyal politika aracı olduğu ve mevcut düzenin dışladığı topluluklara yönelik uzun dönemli bir sosyal yatırım olabileceği not ediliyor.

Genç İşi Kooperatif, bu rapor ile Türkiye’deki paydaşları yerel yönetim ve kooperatif işbirlikleri üzerine tekrar düşünmeye ve eylemeye davet ediyor.

Bu web sitesi çerezleri bilgisayarınızda saklar.

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası